nieuws

Aanpak verzekeringsfraude meer ‘streetwise’

Archief

Aanpak verzekeringsfraude meer ‘streetwise’

De verzekeringsmarkt moet meer streetwise aan de slag met verzekeringsfraude. Dat stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond in de visie ‘Toekomst in aanpak van verzekeringsfraude’. Door zoveel mogelijk kennis over fraudes te verzamelen, kan het Verbond de denk- en handelswijze van een fraudeur beter doorgronden en voorspellen. “Dat maakt de aanpak effectiever’, aldus directeur Leo de Boer.

Het CBV lanceerde de visie vanwege de vele veranderingen die op de branche afkomen, of al zijn gekomen. De Boer: “De trend is dat fraude harder, georganiseerder en geraffineerder is geworden wat betreft technieken en creativiteit. Opzettelijke misleiding is teruggebracht tot één muisklik. Ons antwoord? Meer streetwise werken, meer datagebruik en meer commitment van alle betrokken partijen.”

Sharing is caring
Volgens het CBV moeten verzekeraars min of meer leren denken als een fraudeur, dus met vergelijkbare scherpzinnigheid en assertiviteit te werk gaan. Daarnaast speelt data een grote rol. Niet alleen over manieren waarop fraude wordt gepleegd, maar ook over de fraudeurs zelf. Door meer en betere data bij elkaar te brengen, kunnen patronen worden gesignaleerd. Daarnaast is het belangrijk om informatie over fraude delen, op die manier dient het dus de hele bedrijfstak.

Spin
Het CBV is bij dit alles de spin in het web vertelt De Boer: “Het CBV vormt de hub voor leden en stakeholders, verzamelt informatie en maakt fraude-analyses. Vervolgens draagt het centrum met waarschuwingen over fraudetrends bij aan het terugdringen van verzekeringsfraude. Blijvende inzet van de markt is hierbij wel belangrijk. En goede samenwerking.”

Reageer op dit artikel