nieuws

FD geeft inzicht in clash Anbang en Vivat

Archief

FD geeft inzicht in clash Anbang en Vivat

Afgelopen zaterdag maakte het FD in een verhaal vol details duidelijk dat wantrouwen tussen de Chinezen van Anbang en de Nederlanders van Vivat leidt tot het vertrek van topman Van Olphen. Maar het verhaal maakt ook duidelijk dat de pijn diep zit.

Het FD geeft aan dat het verhaal op basis van eigen onderzoek is gedaan, maar er zijn louter anonieme bronnen gebruikt. En de details zijn heel specifiek en vrij smeuïg.

Zo is er onbegrip dat de Vivat-top na alle drukte met vakantie wil. Xiao Wei Wu, Tang Lan en Feng Zhang, de drie nieuwe bestuurders van Vivat Verzekeringen, zijn net aan boord en willen aan de slag.

Dat zorgt voor onbegrip, maar het FD bericht over meer irritaties. Vivat heeft gekozen voor een besturingsmodel met een holding (waarin de drie Chinezen zitting hebben) en drie werkmaatschappijen met eigen directies. De holding gaat over de strategie en over overnameplannen van Anbang in Europa. En niet, merken de Chinese bestuurders, over de dagelijkse business.

Volgens het FD vinden de Chinezen dat niets. Van Olphen speelt in die ergernis een sussende rol. Zo is McKinsey op zijn verzoek door het bedrijf gegaan en heeft aanbevolen Vivat simpeler te organiseren: de personen uit de holding worden ook benoemd in de directies van de werkmaatschappijen.

Zo gaat dat niet in Nederland
De Chinezen denken dat het daarmee dan is geregeld. Maar dat gaat zo maar niet in Nederland. Het plan moet langs de ondernemingsraad en langs DNB. Het FD: “Van Olphen is alleen maar de boodschapper, maar in de ogen van de Chinezen trekt de man die op vakantie gaat, opnieuw aan de handrem. Zeker wanneer hij uitlegt dat DNB eisen stelt aan de besluitvorming bij de werkmaatschappijen. En vooral: de drie Chinezen moeten opnieuw op examen bij DNB, nog maar enkele weken nadat ze examen hebben gedaan. Deze ‘geschiktheidstoets’ is zwaarder voor bestuurders van verzekeraars dan voor mensen die enkel de holding leiden.”

Gezakt
De eisen van DNB vallen de Chinezen zwaar. Volgens de krant is in de zomer een aantal van de uit China voorgedragen bestuurders gezakt. Ze begrijpen er bovendien niets van. Waarom zijn de eisen zwaarder voor mensen die lager staan in de hiërarchie?

Peking
Aan de andere kant is er ook ergernis. FD: “In de bestuursvergaderingen onderhouden de drie Chinezen een open chatverbinding met de grote baas ‘chairman Wu’. Ze maken foto’s van documenten en sturen die via het web naar Peking”.

Niets
Van Olphen en de Nederlanders begrijpen dit niet. Normaliter hebben bestuurders een mandaat en verantwoorden zij beleidsplannen aan commissarissen. In China, en zeker bij Anbang, gaat het anders. De Chinese Vivat-bestuurders doen niets zonder de instemming van de grote baas Wu.

Bom
Later barst de bom als blijkt dat Van Olphen niet krijgt wat hem voorgespiegeld is. Van Olphen leeft in de veronderstelling dat Vivat het vehikel wordt voor de Europese expansie van Anbang, en dat hij daar leiding aan gaat geven. Dat is hem ook beloofd, meldt de krant.

Van Wu mag Van Olphen hem persoonlijk adviezen geven over zijn Europese plannen. Maar met Vivat moet hij zich beperken tot Nederland. Voor Van Olphen is het gesprek aanleiding zijn portefeuille in te leveren. DNB probeert nog het onheil af te wenden. De toezichthouder eist dat beide partijen onder leiding van een mediator proberen de zaak te lijmen. Het gesprek leidt tot niets.

Reageer op dit artikel