nieuws

ADV: Up-to-date over verzuim, wetgeving, preventie en verzekeren

Archief

ADV: Up-to-date over verzuim, wetgeving, preventie en verzekeren

ArboNed houdt op dinsdag 22 september van 9.00 tot 9.45 uur een gratis webinar over de laatste trends op het gebied van verzuim, wetgeving, preventie en verzekeren. Adviseurs met inkomensverzekeringen in hun pakket kunnen zich aanmelden en hun brandende vragen stellen. Accountmanager Intermediair Perry Perdok legt uit.

Wat doet ArboNed en wat is uw rol daarbij?
“Ik ben werkzaam bij de divisie Verzekerd, het onderdeel van ArboNed dat zich richt op werkgevers die een inkomensverzekering voor verzuim of ERD-WGA in combinatie met verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning door ArboNed hebben afgesloten. ArboNed werkt nauw samen met vrijwel alle grote verzekeraars en volmachtkantoren. Door samen intensief te sturen op deel- en duurherstel, behalen we opvallend goede resultaten. Adviseurs die hun klanten adviseren over inkomensverzekeringen en arbodienstverlening zijn dus heel belangrijk voor ons. Verzekerd ondersteunt adviseurs persoonlijk en organiseert regelmatig regionale bijeenkomsten en webinars (online seminars) over actuele onderwerpen die adviseurs aanspreken. Verder heeft ArboNed een telefonische adviseurslijn en een speciale adviseurspagina op arboned.nl.”

Waarom houdt ArboNed een webinar?
“We hebben gemerkt dat adviseurs die inkomensverzekeringen in hun pakket hebben, veel vragen krijgen van werkgevers over de aanpak en het voorkomen van verzuim. Begrijpelijk, want werkgevers zijn nu immers maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor al hun arbeidsongeschikte werknemers, vast én flex. Met het webinar ‘Klantadvies verzuim en preventie 2015’ kunnen adviseurs in drie kwartier gratis kennis bijtanken.”

Welke onderwerpen komen tijdens het webinar aan bod?
“Allereerst de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de gevolgen voor het ontslagrecht. Hier zal Roelof Heida, directeur Kwaliteit bij ArboNed, over vertellen. Daarna gaat Catelijne Joling, directeur Kenniscentrum bij ArboNed, in op preventie ter indekking van financiële risico’s. Tot slot vertelt onze partner SV-Land over onze succesvolle ondersteuning van eigenrisicodragers Werkhervatting Gedeeltelijk arbeidsgeschikten (ERD WGA).”

De WWZ is een hot item. Wat is er veranderd?
“De belangrijkste wijziging is dat er nu twee ontslagroutes zijn. Ontslag door reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV afgehandeld en alle andere ontslaggronden worden door de kantonrechter beoordeeld. Ontslag is niet mogelijk als de zorg voor arbeidsomstandigheden onvoldoende is. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) beschikken. Naar verwachting gaat de kantonrechter dit strikt toetsen. Werkgevers doen er dus verstandig aan om een goed arbozorgbeleid te voeren. Een adviseur kan zijn klanten hierover goed adviseren met behulp van onze gratis ‘Quickscan bedrijfsrisico’s’ op de ArboNed website.”

Welke andere risico’s loopt een werkgever met de nieuwe wet?
“Als het gaat om preventie ter indekking van de werkgeverrisico’s, moet je denken aan het financiële risico van twee jaar loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte (ex)werknemer. Dit kost al gauw zo’n 250 euro per verzuimdag. Als de (ex)werknemer in de WGA belandt, wordt de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever met nog eens maximaal 10 jaar verlengd. Tegen deze grote financiële risico’s kan een werkgever zich gelukkig verzekeren. Hij kan tegelijkertijd óók maatregelen treffen om verzuim te voorkomen. Preventie dus, door het voeren van een goed arbo- en verzuimbeleid waar ook de RIE en het preventief medisch onderzoek (PMO) deel van uitmaken.”

Waarom moeten adviseurs zich verdiepen in preventie?
Door gericht in preventie te investeren verkleint een werkgever zijn financiële risico’s aanzienlijk. Verzuimpreventie is dus ook een belangrijk onderdeel van een adviesgesprek. Want als een werkgever een inkomensverzekering afsluit wil hij niet tegen steeds hogere premies oplopen. Wat kan hij daar dan tegen doen? Welke preventieve maatregelen kan hij nemen? Daar kan zijn adviseur waardevolle adviezen over geven, en ArboNed ondersteunt daarbij.”

Wat kan ArboNed betekenen voor eigenrisicodragers ERD WGA?
“Samen met onze partner SV Land, een onafhankelijke en zeer ervaren specialist op het gebied van sociale zekerheid en verzuim, biedt ArboNed bewezen effectieve 12-jaarsdienstverlening met een modulaire opbouw. Deze modules zijn zowel los als gecombineerd af te nemen, zodat we samen met het intermediair elke eigenrisicodrager WGA en ZW altijd de beste maatwerkoplossing kunnen bieden.”

Hoe kun je als adviseur meedoen aan dit webinar?
“Je kunt je aanmelden via https://www.onlineseminar.nl/arboned/. Het webinar is live te volgen. Als je niet live kunt kijken, meld je dan wél aan: dan kun je op een later moment alsnog kijken. Al is het natuurlijk leuker om live mee te doen. Het webinar is volledig interactief, je kunt dus direct reageren en je vragen worden meteen beantwoord. De belangstelling voor dit webinar is groot, maar gelukkig is een webinar nooit vol. Ik nodig adviseurs die gratis kennis bij willen tanken dan ook van harte uit om zich aan te melden.”

Dit artikel valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van am:web.nl

Reageer op dit artikel