nieuws

CDFD: “We hebben echt geen gebrek aan empathie”

Archief

CDFD: “We hebben echt geen gebrek aan empathie”

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een turbulente tijd achter de rug. In korte tijd is het college gegroeid van 2,5 fte naar 10 fte. De taken namen toe en de kritiek ook. Manager Erik Mulder kijkt in een interview met am: terug en concludeert: “Er was veel verzet, maar ik zie ook in toenemende mate begrip”.

Het CDFD is in 2006 opgericht met als doel te adviseren over eind- en toetstermen en toezicht te houden op de exameninstituten en de opleidingsinstituten. Per opleidingsinstituut werd het materiaal beoordeeld om vast te stellen of dit adequaat was. De exameninstituten maakten voor 2014 zelf de Wft-examens.

Het putje
Mulder: “Het CDFD stelde indertijd vast dat de inhoud van de examens per exameninstituut enorm verschilde. Er leek sprake te zijn van concurrentie richting het putje: hoge slagingspercentages via makkelijke examens. Het CDFD kon de vakbekwaamheid van de financiële adviseurs binnen deze opzet onvoldoende borgen. Daarom werd in 2014 het CDFD, namens de minister van Financiën, verantwoordelijk voor het laten maken van de examens. Het voordeel daarvan is dat iedereen een gelijkwaardig examen moet maken: het maakt niet meer uit bij welk exameninstituut je het examen aflegt.”

Vreemde stelling
Op de vraag wat hij vindt van alle klachten dat de examenvragen nu slecht zijn en niet aansluiten op de praktijk, zegt Mulder: “Naar mijn mening is de kwaliteit van de examenvragen door de wijze waarop het proces is ingericht adequaat. De schoen wringt eerder bij de juiste voorbereiding op het examen. Te vaak hoor ik klachten dat een examen niet aansluit bij de opleiding. Maar dat is een vreemde stelling. Opleidingen moeten aansluiten op de examens. Overigens zijn de eind- en toetstermen destijds na consultatie van marktpartijen vastgesteld in werkgroepen met vertegenwoordigers uit de praktijk. Ze zijn gebaseerd op een gemiddeld takenpakket van een gemiddelde adviseur. Vandaar dat er altijd examinandi zullen zijn die de praktijk gerelateerde vragen niet herkennen.”

De kritiek op het CDFD was fel en emotioneel. Hadden jullie daar geen last van?
Mulder: “Je krijgt uiteindelijk wel een dikkere huid van al die negatieve reacties. Vooral omdat we weten dat wat wij doen verdedigbaar is. De consument moet er op kunnen vertrouwen een passend advies te krijgen van een adviseur die beschikt over actuele kennis. Voor adviseurs betekent dit dat ze moeten studeren en regelmatig examens af moeten leggen. Dat is helaas vaak een boodschap die bepaalde adviseurs niet willen horen. Dat is echt geen gebrek aan empathie. We proberen het juist zo invoelend mogelijk over te brengen, maar het neemt niet weg dat het een vervelende boodschap blijft. Overigens: er was veel verzet, maar ik zie ook in toenemende mate begrip.”

Wat heeft het CDFD gedaan tegen het verzamelen van examenvragen door opleidingsinstituten en bedrijven?
Mulder: “Het is logisch dat je met collega’s of medecursisten over afgelegde of af te leggen examens spreekt. Dat is echter iets anders dan het systematisch verzamelen van originele examenvragen en antwoorden in een database. Het verzamelen van de examenvragen en het vervolgens publiceren zoals am:web dat destijds deed, is schending van het auteursrecht en mag gewoon niet. Zodra we dat constateren, schakelt de minister de Landsadvocaat in. We zijn in principe ook tegen trainingen gericht op het uit het hoofd leren van examenvragen want daarmee leer je adviseurs gewoon een trucje. Oefenvragen zijn prima, maar de examenvragen zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van een adviseur te toetsen. Dat gebeurt niet wanneer mensen simpelweg die vragen en antwoorden uit hun hoofd gaan leren. Overigens gaan we dit tegen door zoveel mogelijk variaties van vragen en antwoorden in de examens aan te brengen.”

Verlenging
Over het besluit van Minister Dijsselbloem om de overgangsperiode te verlengen, zegt Mulder: “Wij zijn aan de slag gegaan met de verlenging van de overgangsperiode tot 1 januari 2017. Voor de periode 1 april 2016 tot en met 31 december 2016 zal het CDFD alsnog PEplus examens gaan maken. Alle diplomahouders moeten voor 1 april 2019 hun eerste reguliere PE hebben behaald. Deze examens zal het CDFD vanaf 1 april 2017 gaan aanbieden. Door de verlenging zal het CDFD het ook nog behoorlijk druk krijgen in 2016. Een aantal adviseurs heeft overigens aangegeven niet blij te zijn met extra verlenging van de overgangsperiode. Je ziet nu discussie opgang komen tussen adviseurs die hun diploma al hebben gehaald en adviseurs die nog moeten beginnen. Ruim 100.000 adviseurs hebben er tijd, geld en energie ingestoken om tijdig aan de eisen van de wetgever te voldoen. Het is voor hen zuur dat mensen die dit uitgesteld hebben nu beloond worden.”

Het hele interview met Mulder staat in am:14 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel