nieuws

Zorgverzekeraars kijken naar alternatief voor provisie

Archief

Zorgverzekeraars kijken naar alternatief voor provisie

Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaat met de ministeries van VWS en Financiën praten over alternatieve beloningsvormen voor de bemiddeling in ziektekostenpolissen. Dat is een onderdeel van het vorige week gepresenteerde actieplan waarmee de zorgverzekeraars de transparantie in de markt voor ziektekostenverzkeringen wil verbeteren.

“Zorgverzekeraars vinden het wenselijk om alternatieven voor provisie te bekijken”, aldus ZN. “Hiervoor zullen zij in overleg met de ministers van VWS en Financiën onder andere de invloed van provisievormen op de markt onderzoeken.” Los daarvan gaan zorgverzekeraars ervoor zorgen dat gevolmachtigden, tussenpersonen en vergelijkingssites actief de ontvangen provisie aan de verzekerde melden. Bovendien gaan ze werken aan een neutrale en objectieve vergelijkingssite, die informatie geeft over alle polissen op de zorgverzekeringsmarkt. “Zij willen op korte termijn samen met andere partijen, zoals de minister van VWS en patiëntenorganisaties, het initiatief nemen om de haalbaarheid en de randvoorwaarden voor een dergelijke site te onderzoeken.”
Achmea vormde eind vorig jaar het provisiemodel al om: bemiddelaars ontvangen nu een vast bedrag per verzekerde per dekking.

Reageer op dit artikel