nieuws

Winst VGZ gehalveerd

Archief

Winst VGZ gehalveerd

Zorgverzekeraar VGZ heeft vorig jaar de helft minder winst geboekt dan in 2013; het resultaat kwam 56% lager uit op € 223 (510) mln. De brutopremieomzet is gestegen tot € 10.980 (10.811) mln. Onder VGZ vallen behalve het eigen label ook de zorglabels van Univé, IZZ, IZA, VGZ Cares en UMC

.

Van de omzet bestond € 4.754 (5.099) mln uit brutopremies en € 6.329 (5.994) mln uit bijdragen van het Zorginstituut (het voormalige CVZ). Het technisch resultaat is gedaald tot € 199 (491) mln, onder meer doordat de schadelast € 1 mld hoger uitpakte. Anderzijds zorgden de beleggingsresultaten voor een meevaller.
Bij VGZ hebben 4,1 miljoen mensen een ziektekostenverzekering. Vorig jaar is voor € 10,2 mld aan vergoedingen uitgekeerd. De zorgkosten zijn vorig jaar met 3% toegenomen, meldt financieel topman Kees Hamster, volgens wie de stijging hoger had uitgepakt als VGZ geen doelmatige zorginkoop en controles van declaraties had gedaan. Zo is bij ziekenhuizen voor € 89 mln aan besparingen behaald en bij medicijngebruik € 61 mln. Bestuursvoorzitter Tom Kliphuis is tevreden over de scherpe inkoopresultaten: “Wij kopen nu testmateriaal voor diabetespatiënten in tegen prijzen die meer dan de helft lager zijn dan voorheen. Dat scheelt de premiebetaler jaarlijks € 10 mln.”

Minder medewerkers
De bedrijfskosten zijn met € 19 mln gedaald; een reorganisatie leverde € 7 mln aan besparingen op. Het aantal medewerkers is vorig jaar met 129 fte gekrompen; gemiddeld werkten er 2.669 fte voor VGZ. De fte-reducties werden vooral doorgevoerd bij Langdurige Zorg, dat terugging van 219 naar 143 fte. Voor dit jaar staat onder meer een sanering gepland voor Commercie, waar 50 banen verdwijnen. De personeelskosten zijn gedaald naar € 253 (269) mln. Vooral uitzendkrachten vormden een kleinere kostenpost: daaraan werd in 2014 nog € 46 (81) mln uitgegeven. De halverwege het jaar vertrokken bestuursvoorzitter Rob Hillebrand kreeg een vertrekvergoeding van € 330.000, maar die was in 2013 al afgesproken en drukt daarom op het jaarresultaat van 2013.
Een deel van de winst wordt gebruikt om de solvabiliteit op Solvency II-niveau te brengen: “Eind 2014 lag de solvabiliteit van Coöperatie VGZ op 216%. Onder de nieuwe Europese richtlijnen daalt dat percentage naar verwachting naar 120 tot 140%.”

Reageer op dit artikel