nieuws

Verzekeringsbedrijf duwt SNS Reaal in het rood

Archief

De laatste jaarcijfers van SNS Reaal zijn zwaar negatief: netto resteert een verlies van € 712 mln, vooral door forse extra voorzieningen bij het verzekeringsbedrijf. In het derde kwartaal vindt de definitieve ontmanteling van SNS Reaal plaats: de verkoop van verzekeringsbedrijf Vivat aan de Chinese Anbang Insurance Group wordt dan afgerond; daarna wordt SNS Bank overgedragen aan de Nederlandse staat.

Het nettoresultaat van het concern is wel fors verbeterd ten opzichte van 2013, toen het verlies nog bijna € 2 mld bedroeg. Vooral verzekeringstak Vivat lijdt pijn met € 605 mln verlies. “Dat is volledig het gevolg van € 690 mln aan incidentele posten, veroorzaakt door IFRS LAT-tekort.” Dat tekort is een gevolg van de IFRS-toereikendheidstoets: die levert voor SNS Reaal al een tijdje een negatieve waarde op; een factor van invloed is onder meer de daling van de lange rentestand. De rente is te laag om aan alle toekomstige verplichtingen te doen. Daarvoor moet in het leven- en pensioenbedrijf extra kapitaal worden opzijgezet. Eind vorig jaar werd in verband met dat tekort al een dotatie van € 144 mln gedaan aan de verzekeringstechnische voorzieningen.
Het concernresultaat is verder negatief beïnvloed door een afschrijving van € 206 mln op de vaste activa van Vivat doordat de verzekeringsactiviteiten vorig jaar zijn geclassificeerd als “aangehouden voor verkoop”. De verkoop van Vivat betekent voor SNS Reaal in totaal een boekverlies van € 1.865 mln. Gecorrigeerd voor de incidentele posten meldt SNS Reaal een nettoresultaat van € +327 mln.

Groei bij de bank
SNS Bank kreeg er vorig jaar 231.000 nieuwe klanten bij; per saldo groeide het klantenbestand met 98.000. Het marktaandeel in hypotheken is gegroeid tot 3,7%: een verdubbeling, zo meldt de bank. Op de particuliere spaarmarkt is SNS goed voor een aandeel van 10,7%. Het bankbedrijf heeft € 151 mln winst geboekt.

Krimp bij Vivat
Vivat (Reaal, Zwitserleven, Proteq) is op alle fronten gekrompen: de marktaandelen in Leven individueel (van 19% naar 17%), Pensioen (van 15% naar 7%) en Schade (van 6% naar 5%) zijn alle afgenomen, gemeten naar verkoop van nieuwe verzekeringen. Op het verzekeringstechnische vlak draait het schadebedrijf stroef: in motorrijtuigen- en brandverzekeringen is de claimsratio toegenomen. Het brutopremie-inkomen is licht gedaald tot € 3.105 (3.190) mln. De solvabiliteit (volgens DNB-normen) is gedaald tot 136% (172%) “door aanpassingen in modellen en kostenparameters en ongunstige ontwikkeling van rentestanden”. Anbang gaat de solvabiliteit op peil brengen met een kapitaalinjectie van tegen de € 1 mld. Daarmee moet de marge volgens Solvency II-normen op meer dan 140% komen.

Reageer op dit artikel