nieuws

Klimaatverandering leidt tot verdubbeling neerslagschade

Archief

Klimaatverandering leidt tot verdubbeling neerslagschade

De schadelast door met name hagelbuien zal als gevolg van de klimaatverandering meer dan verdubbelen, voorspelt het Verbond van Verzekeraars. “De neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario met liefst 139% stijgen.” Verzekeraars gaan daarom oproepen tot het nemen van meer preventiemaatregelen door verzekerden en door lokale en regionale overheden.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft becijferd dat stormen, hagel en (extreme) regen voor de meeste weergerelateerde schade zorgen. “Door deze analyse door te trekken naar de KNMI-scenario’s ontstaat een duidelijk beeld van de te verwachte schade als gevolg van klimaatverandering.” In het gunstigste geval stijgt de schade door neerslag (nu jaarlijks € 90 mln) met 5% in de periode tot 2085, in het meest ongunstige scenario dus met 139%. Hagel neemt jaarlijks € 35 mln van de schade voor zijn rekening; gemiddeld vindt in ons land 5 keer per jaar een hagelbui plaats met hagelstenen groter dan 2 centimeter doorsnede.

Hot spots
Het Verbond gaat daarom zakelijke en particuliere klanten wijzen op het belang van preventie en gaat preventiemaatregelen stimuleren. “Ook wil het Verbond met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus het gesprek voeren om niet zomaar op maaiveldniveau te bouwen en bij ruimtelijke inrichting meer rekening te houden met grotere pieken in neerslag en kans op overstromingen.”
Volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding is het mogelijk dat verzekeraars per gebied andere premies gaan hanteren op basis van risicoverschillen: “Er kunnen zogeheten ‘hot spots’ ontstaan. Dat zou kunnen leiden tot grote risicoverschillen en dus ook regio-postcodebeleid van verzekeraars, al moet elke maatschappij zijn eigen afweging maken. Maar met de juiste inzet van preventie is dat niet nodig. Werk aan de winkel dus – vooral voor waterschappen en lokale overheden.”
Tussen 2000 en 2013 zorgden overigens twee stormen voor de grootste schade: Kyrill in januari 2007 (€ 170 mln) en Christian in oktober 2013 (€ 100 mln).

Reageer op dit artikel