nieuws

‘Waarde assurantieportefeuilles gestegen’

Archief

‘Waarde assurantieportefeuilles gestegen’

De waarde van assurantieportefeuilles is voor het tweede jaar op rij gestegen, concludeert Bureau D&O uit eigen onderzoek.

D&O peilt sinds 2000 bij intermediairbedrijven de waarde die zij aan een portefeuille toekennen. Die was sinds 2008 aan het dalen, maar vertoonde vorig jaar voor het eerst weer een stijging. Die zet zich voort: “Opnieuw ligt de gemiddelde waardefactor hoger vergeleken met vorig jaar”. De interesse in overname van portefeuilles is bij grotere kantoren hoger dan bij kleinere kantoren. Potentiële verkopers zijn minder bereid om in zee te gaan met een koper die de overnamesom in termijnen betaalt. Verder is de bereidheid om kantoren over te nemen die alleen op declaratiebasis werken, afgenomen tot het niveau van 2010.

Zorgplicht
Aan adviseurs is ook gevraagd naar de overname van de zorgplicht voor de klanten. “Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat een gemiddelde herbeoordeling van een particulier verzekeringspakket hun gemiddeld 1,7 uur kost. De snelheid waarmee een dergelijke herbeoordeling na overname van de portefeuille moet plaatsvinden wordt echter sterk verschillend ingeschat. Ruim een derde acht dit binnen een jaar noodzakelijk, 40% binnen twee jaar en 23% binnen drie jaar.” D&O adviseert zo’n herbeoordeling binnen een jaar na overname te doen. “Enerzijds gelet op de rol van financieel adviseur, anderzijds ook vanuit het beperken van de civielrechtelijke aansprakelijkheid.”

Reageer op dit artikel