nieuws

Veel belangstelling voor Financieel Vakweb

Archief

Financieel Vakweb, de site waarop adviseurs gratis hulpmiddelen vinden om zich voor te bereiden op hun PEplus-examen, heeft een dag na de start al een kleine 1.100 gebruikers mogen verwelkomen.

Veel belangstelling voor Financieel Vakweb

De site www.financieelvakweb.nl is een initiatief van consultancybedrijf Edmond Halley, opleider Enkwest, Kruijt Consultancy en Training, Pensioen Consultants Westland, Raymond Bakker en Ruud Freriks. Gebruikers kunnen vaktechnische kennis zoeken en oefenen met interactieve quizzen. Er kan voor alle modules worden geoefend, behalve voor Zorg. Volgens Mark Jordens, senior consultant bij Edmond Halley, gaat het er vooral om dat adviseurs kennismaken met een andere manier van leren. In de eerste 24 uur hebben zich al bijna 1.100 gebruikers gemeld.

Tevreden met de belangstelling?
Jordens, die vijf jaar aan het concept heeft gewerkt: “We zijn blij verrast dat zo veel mensen zich meteen hebben geregistreerd. Wat we ook zien is dat mensen onmiddellijk aan het oefenen zijn geslagen. Wat opvalt is dat we mailtjes binnenkregen van mensen die nog eens expliciet bevestigd wilden zien dat de PE-plus-examenvoorbereiding echt gratis is.”

En dat is het dus?
“Er zit echt geen addertje onder het gras: het kost niets. Het is natuurlijk niet helemaal liefdadigheid, want wij willen op deze manier mensen laten proeven aan een andere leermethode. Maar bovenaan staat het leerrendement. Kennis is belangrijk, maar vooral ook de attitude. Geld op zich is niet belangrijk, maar wel de impact van geld. Als financieel adviseur heb je dus veel impact op het leven van de klant. Dat is anders dan het idee van productverkoop, dat in de verzekeringswereld maar langzaam slijt.”

Hoe anders is de leermethode?
“Wij werken niet met een syllabus. Onze opleidingsmethode gaat ervan uit dat je kennis niet goed kunt overdragen, maar dat je mensen wel kunt helpen om zelf actief kennis te vergaren en te ordenen. Wij baseren ons op probleemgebaseerd onderwijs.”

Probleemgebaseerd?
“Als je een proefexamen maakt en de docent bespreekt de foute antwoorden door er de juiste antwoorden bij te geven, blijft de kennis minder goed hangen. Je mist het ‘aha’-moment. Sommige mensen vinden het flauw dat we zeggen dat ze beter moeten leren als ze een vraag verkeerd beantwoorden. Die willen dan weten wat het antwoord moet zijn. Maar als je zelf moet worstelen met het probleem en uiteindelijk ook zelf de oplossing vindt, dan wordt die kennis veel beter opgeslagen in de hersenen. Zo werkt het ook beter als je zelf moet nadenken over wat je leert en hoe.”

Dus eigenlijk gaat het gewoon om lesstof die online wordt gezet.
“Nee, wat wij doen is niet simpelweg bestaand materiaal online zetten. We bieden als het ware een online bibliotheek met vakliteratuur. Wij zochten voor Financieel Vakweb partners die bereid waren om het helemaal anders te doen en iets compleet nieuws wilden opzetten. Ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen helpen de branche van binnenuit te veranderen. Alles begint bij opleidingen.”

Reageer op dit artikel