nieuws

‘GfK geeft eenzijdig beeld van gevolgen provisieverbod’

Archief

Legal & General vindt dat de evaluatie van het provisieverbod – gepland voor 2017 – naar voren moet worden gehaald en vindt voor dat pleidooi steun in het recente onderzoek van GfK. De gegevens die het bureau over het onderzoek heeft gepubliceerd, geven een eenzijdig beeld en gaan voorbij aan de negatieve gevolgen van het provisieverbod, vindt Legal.

‘GfK geeft eenzijdig beeld van gevolgen provisieverbod’

Volgens directeur Arno Dolders blijkt uit het onderzoek dat aan de huidige inrichting van het provisieverbod ook grote nadelen kleven: “Naast de consument zijn ook 434 intermediairs ondervraagd over hun ervaringen met het provisieverbod. Het persbericht zoals naar buiten is gebracht door GfK spitst zich toe op de hoogte van de advieskosten. Dit is een eenzijdige weergave van de verschillende aspecten die spelen rond het provisieverbod. Het doet onvoldoende recht aan de negatieve consequenties van het provisieverbod die ook uit hetzelfde onderzoek naar voren komen.” 70% van het intermediair ervaart geen gelijke concurrentie met directe aanbieders”, noemt hij als een van de onderbelichte aspecten. Grote drempels die het provisieverbod opwerpt, zijn dat consumenten alleen voor advies willen betalen als er ook een product wordt gesloten (59%), dat particuliere klanten de prijs van het advies of het product niet accepteren (54%) en dat klanten het advies niet kunnen betalen (43%).

Andere punten die Dolders naar voren brengt:
– 55% van de klanten vindt de adviesprijs (veel) te hoog;
– 28% van de consumenten heeft het gevoel nu meer te betalen voor advies dan in het verleden;
– 41% van de consumenten geeft aan na de oriëntatiefase gestopt te zijn met het adviestraject of heeft nog geen vervolgstap gezet.
“Het zijn juist dit soort feiten die de sector, politiek en toezichthouder moeten stimuleren niet te wachten met de evaluatie van het verbod op provisie tot 2017, maar juist nu al proberen de knelpunten op te lossen.”

Meer profileren
Wel vinden consumenten onafhankelijk advies belangrijk. Volgens Dolders geeft dat aan dat onafhankelijke adviseurs zich nadrukkelijker als onafhankelijk moeten profileren en dat de consument zich niet gedraagt naar wat hij aangeeft belangrijk te vinden: “Immers: die koopt nog massaal financiële producten zonder onafhankelijk advies. Ik denk dat dit onderzoek voor de toezichthouder en de wetgever reden moet zijn om zich te beraden of de consument op dit moment wel in voldoende mate duidelijk wordt gemaakt of hij te maken heeft met een onafhankelijk adviseur, dan wel iemand die uitsluitend zijn eigen financiële producten in het advies meeneemt. Waarbij dan natuurlijk de vraag is of je dit nog advies mag noemen zoals de consument dat ervaart.”

Advieskosten bij banken
Legal stipt verder aan dat bijna de helft van de consumenten het er niet mee eens is dat banken bij complexe producten advieskosten in rekening brengen. Die groep is bij onafhankelijke adviseurs veel kleiner: 17%. Wie zijn product via een adviseur heeft aangeschaft, is bovendien zekerder van zijn beslissing dan wie het product rechtstreeks bij een aanbieder heeft gesloten. Dolders vindt dat het volledige GfK-onderzoek gepubliceerd moet worden: “Door de eenzijdige belichting in het persbericht van GfK van slechts één aspect van het provisieverbod, wordt ten onrechte de gedachte gevoed dat het verbod op provisie de consument veel geld heeft bespaard. Er wordt voorbijgegaan aan de negatieve effecten van het provisieverbod waardoor onnodig drempels worden opgeworpen voor onafhankelijk advies.”

Reageer op dit artikel