nieuws

Aegon snijdt in volmachtkanaal

Archief

Aegon snijdt in volmachtkanaal

Aegon Nederland heeft het onderliggend resultaat vorig jaar met 23% verbeterd tot € 558 (454) mln. Desondanks baart met name het schadebedrijf de verzekeraar zorgen: zo wordt dit jaar het aantal polissen in het volmachtkanaal verder teruggebracht om de winstgevendheid te verbeteren.

Het onderliggend resultaat van het Nederlandse bedrijf is in het vierde kwartaal met 39% gestegen tot € 172 (127) mln, onder meer dankzij de vrijval van een voorziening van € 45 mln in verband met een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers. “Deze meevaller zal in de loop der tijd teniet worden gedaan door salarisstijgingen.” Het leven- en spaarbedrijf verbeterde in 2014 het resultaat tot € 336 (247) mln. In Schade ging het resultaat van € -20 mln naar € +13 mln. Daaraan heeft de eerdergenoemde vrijval echter € 11 mln bijgedragen. Die buiten beschouwing gelaten blijft het resultaat in het Nederlandse schadeverzekeringsbedrijf mager. Aegon zint op maatregelen: “Acties om de winstgevendheid van de arbeidsongeschiktheidportefeuille en het volmachtkanaal te verbeteren hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij verwachten dit jaar meer volmachtcontracten te beëindigen om de resultaten in de tweede helft van het jaar te kunnen verbeteren.” Vooral in Ziekte & Ongevallen vertonen de verkoopcijfers een sterke daling: nieuw gesloten polissen leverden vorig jaar nog € 9 (24) mln aan premie op.

Winst- en premiegroei
Het nettoresultaat is in ons land toegenomen tot € 423 (352) mln, vooral dankzij betere beleggingsresultaten. De premieomzet is vooral dankzij het levenbedrijf toegenomen tot € 4.716 (4.245) mln. Levens- en pensioenverzekeringen droegen daaraan € 3.982 (3.515) mln bij.In Ziekte & Ongevallen liep de omzet iets terug tot € 233 (243) mln, bij Schade algemeen stegen de premie-inkomsten licht: € 501 (487) mln. De waarde van de nieuwe productie daalde onder meer doordat er in ons land minder hypotheken werden verkocht, die bovendien grotendeels werden gesloten voor achterliggende geldverstrekkers: daarop is de marge lager.

Leven en pensioen
Het Nederlandse levenbedrijf laat over 2014 groeiende verkoopcijfers zien: het totaal van de nieuwe periodieke premies en 1/10 van de koopsommen bedraagt € 251 (206) mln. In het laatste kwartaal is de verkoop wel wat ingezakt: met 17% tot € 82 (99) mln. Dat komt vooral doordat er minder – maar wel winstgevender – pensioencontracten zijn gesloten. Aegon denkt dat de aanhoudend lage rente dit jaar zorgt voor minder overnames van pensioenportefeuilles. In het individuele levenbedrijf is de verkoop teruggelopen naar € 5 mln. Hier is de verschuiving van verzekerings- naar bankspaarproducten nog steeds een belangrijke oorzaak.
Het leven- en spaarbedrijf profiteerde voor € 20 mln van de vrijgevallen voorziening en verbeterde het resultaat tot € 102 mln. Andere winstverhogende factoren waren een beter resultaat uit de verkoop van hypotheken, boeterentes wegens tussentijdse aflossingen en een hogere marge op spaarproducten.
Het pensioenbedrijf heeft de winst zien dalen tot € 58 mln. Dat is te wijten aan een herverdeling van de obligatieportefeuille en een slechter sterfteresultaat: pensioengerechtigden leven langer.

Knab
Online bankdochter Knab doet het goed: in het laatste kwartaal van 2014 is op de bankrekeningen voor € 600 mln aan kapitaal gestort. Knab heeft nu 50.000 klanten, die samen € 1 mld op de Knab-rekening hebben staan. Ook de eigen PPI stemt tot tevredenheid: het laatste kwartaal leverde € 21 mln aan stortingen op.

 

Reageer op dit artikel