nieuws

Provisietransparantie leidt tot Kifid-klachten

Archief

Transparantie over schadeprovisie levert niet altijd tevreden klanten op, ervaren Achmea en Rabobank-kantoren. Klachteninstituut Kifid deed onlangs voor de tweede maal een uitspraak over het in rekening brengen van provisie voor een schadeverzekering die via een Rabobank bij Achmea is gesloten.

Provisietransparantie leidt tot Kifid-klachten

De klant wendde zich tot de geschillencommissie omdat zij van mening was dat in de premie ten onrechte provisie voor de Rabobank Utrecht en omstreken is opgenomen. Zij vorderde daarom terugbetaling van de betaalde provisie en voortzetting van de verzekeringsovereenkomst zonder dat een bedrag voor provisie in de premie zou worden verdisconteerd. De klaagster heeft een rechtsbijstand- en autoverzekering bij Interpolis. In juli 2012 las zij op de prolongatiepolis dat Rabobank € 55,53 provisie ontving; een jaar later was dat € 56,13. De klant vindt dat Rabobank werkt in opdracht van Interpolis en niet van haar. Bovendien heeft zij geen diensten gevraagd van de bank. “De enige dienstverlening die Rabobank consument heeft verleend betreft het verzenden van acceptgirokaart ten behoeve van de premiebetaling.” Interpolis verschuift bedrijfskosten naar de klant, vindt de klaagster.

Dat is de geschillencommissie niet met haar eens. “De Commissie is van oordeel dat het Aangeslotene vrij staat een deel van de premie aan de tussenpersoon te betalen voor door deze verrichte diensten aan Consument. Uit de stukken is overigens gebleken dat door Rabobank als tussenpersoon voor de provisie daadwerkelijk werkzaamheden in opdracht van en ten behoeve van Consument zijn verricht. Deze bestaan in ieder geval uit de bemiddelingswerkzaamheden bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst.”

Dwaling

In februari vorig jaar had Kifid al een uitspraak gedaan over het berekenen van provisie op een polis die via de Rabobank Maas en Leudal bij een ander Achmea-label was gesloten. De klager beriep zich toen op dwaling. Ook toen is de eis – terugbetaling van provisie – afgewezen omdat het de verzekeraar vrij staat provisie te betalen. “In het midden wordt gelaten of aangeslotene consument heeft geïnformeerd over de in de premie verdisconteerde provisie ten behoeve van de werkzaamheden van de tussenpersoon. Ten overvloede overweegt de commissie dat, wanneer zou komen vast te staan dat consument over de betaling van provisie aan de tussenpersoon niet is geïnformeerd, voor een geslaagd beroep op dwaling het enkele niet weten onvoldoende is. Daarvoor is immers ook vereist dat consument de verzekering niet zou zijn aangegaan wanneer hij wel van de provisiebetaling op de hoogte zou zijn geweest. Dit laatste is door consument niet gesteld en is ook overigens niet gebleken”, aldus de uitspraak toen.

Reageer op dit artikel