nieuws

FD-onderzoek: Vermogensbeheerders crisisbestendiger dan zij doen voorkomen

Archief

De financiële positie van kleine en middelgrote Nederlandse vermogensbeheerders is relatief goed, blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad.

FD-onderzoek: Vermogensbeheerders crisisbestendiger dan zij doen voorkomen

Volgens de krant roepen vermogensbeheerders graag dat het water hen aan de lippen staat, dat een consolidatieslag onvermijdelijk is en dat oplopende kosten om aan alle regels te voldoen de sector forse schade berokkenen, maar de kleine en middelgrote Nederlandse vermogensbeheerders blijken helemaal niet zo noodlijdend als ze de afgelopen jaren deden voorkomen. Integendeel, zo schrijft de krant vandaag: vermogensbeheerders zijn zelfs redelijk ongeschonden door de crisis gekomen.

Kaalslag
Het eigen vermogen is sinds 2009 veelal toegenomen, dividenduitkeringen vertonen een stijgende lijn en van een kaalslag onder vermogensbeheerders blijkt geen sprake. De sector zou dan ook goed in staat moeten zijn om de gevolgen van het vorig jaar ingevoerde provisieverbod voor beleggingsfondsen op te vangen.

Dat beeld komt naar voren uit een analyse door het FD van de cijfers, van jaarverslagen tot gegevens van de Kamer van Koophandel en registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kwaliteit
De analyse beslaat de periode van 2009 tot nu. Het gaat om zelfstandige beheerders met een eigen vermogen van maximaal € 12 mln in 2009. De grootbanken, de meeste private banks en pensioenuitvoerders vallen daar niet onder.

Toezichthouder AFM herkent het geschetste beeld, maar houdt volgens het FD zorgen over de kwaliteit bij een deel van de partijen.

De krant wijst er ook op dat er de afgelopen vijf jaar meer nieuwkomers zijn toegetreden dan dat er ondernemingen zijn gestopt. Het zijn met name de ontwikkelingen op de pensioenmarkt en nieuwe wetgeving die leiden tot nieuwe spelers op het veld van het vermogensbeheer.

Reageer op dit artikel