nieuws

AFM geeft inzage in kosten 2015

Archief

AFM geeft inzage in kosten 2015

Iedereen wist al dat de toezichtkosten in 2015 zouden stijgen, maar de AFM geeft vandaag ook inzicht in wat de sector dit jaar moet bijdragen.

De cijfers staan in het rapport over de agenda voor 2015. Daaruit blijkt dat het aantal fte’s bij de AFM met 40 stijgt van 570 in 2014 naar 610 in 2015. In 2013 waren dat er nog 555.

De kosten in de begroting stijgen ook. Van 83,1 miljoen in 2014 naar 87,2 miljoen in 2015. Belangrijkste verschil voor de sector is dat de overheidsbijdrage van 20,2 miljoen dit jaar vervalt en nu dus door de sector moet worden opgebracht.

Dat betekent dat de financiële sector in 2014 nog 55,7 miljoen bijdroeg en in 2015 opeens 79,8 miljoen. De AFM brengt deze lasten op twee manieren bij de markt in rekening, via een tarief per verrichting en/of via een jaarlijkse heffing voor de doorlopende toezichtlasten.

Het te heffen bedrag wordt via vaste percentages aan 16 categorieën van onder toezicht staande instellingen toegerekend. Adviseurs en bemiddelaars nemen daarvan 21,2% voor hun rekening (dat was in 2014 nog 11,2 miljoen euro, maar in 2015 stijgt het naar 16,9 miljoen). Leven- en pensioenverzekeraars moeten 8,5% opbrengen. Schadeverzekeraars 2,8%.

Reageer op dit artikel