nieuws

Odin: ‘70% woekerpolisadvies deugt niet meer’

Archief

Uit interne analyse van Stichting ODIN blijkt dat in 70% van de gevallen het beleggingsrisicoprofiel van een woekerpolishouder niet meer past bij het beleggingsfonds in de woekerpolis.

Odin: ‘70% woekerpolisadvies deugt niet meer’

ODIN onderzocht 200 dossiers van consumenten met een woekerpolis. Daarin werd o.a. gevraagd naar het huidige beleggingsrisicoprofiel van de klant. Ruim 55% van alle klanten kiest momenteel voor een defensief tot zeer defensief beleggingsrisicoprofiel en ca. 30% kiest een neutraal profiel.

Defensief
De overige 15% kiest voor een offensief tot zeer offensief risicoprofiel. Omdat de meeste beleggingsfondsen in een woekerpolis een neutraal of offensief profiel kennen, is er sprake van een enorme mismatch tussen het beleggingsfonds in de woekerpolis en de risicobereidheid van de consument, zegt ODIN.

ODIN schrijft: “Ondanks de goede beursresultaten van de laatste twee jaar en de historisch lage rentes van dit moment, kiezen consumenten in meerderheid voor defensieve risicoprofielen. De oorzaak hiervoor ligt voor een belangrijk deel aan de aanhoudend teleurstellende resultaten in woekerpolissen voor pensioen of voor hypotheek. Woekerpolishouders zien op de jaaroverzichten telkens historische rendementen van structureel 6% of meer staan, maar de woekerpolis zelf blijft ‘onder water’ staan. Consumenten begrijpen dat niet en zijn er ook boos over.”

Negatieve sentiment
Door het zeer negatieve sentiment komen woekerpolishouders niet in beweging, zegt ODIN. “Hierdoor hebben bijvoorbeeld alternatieve beleggingsproducten met meer transparantie en lagere kosten ook geen schijn van kans. Mensen blijven massaal op hun woekerpolis zitten in de hoop, tegen beter weten in, dat het misschien nog een keer goed komt. De realiteit is dat bij de eerstvolgende beurscrash de schade nog veel groter wordt.”

Onvoldoende
Stichting ODIN voorzitter Jeffrey Leichel zegt: “ We moeten andere wegen vinden om het woekerpolis probleem op te lossen. Alleen verzekeraars om een oplossing blijven vragen werkt onvoldoende. Die zijn het aan hun aandeelhouders (o.a. onze eigen Staat) verplicht om de schade tot een minimum te beperken en die verantwoordelijkheid nemen ze zeer serieus. Wij pleiten er daarom ook voor om het voor consumenten razend aantrekkelijk te maken om over te stappen naar andere en veilige producten. Door stevige fiscale- en financiële prikkels moet het bezit van een woekerpolis op grote schaal worden ontmoedigd. En daar zit een zekere schoonheid in, immers door diezelfde prikkels zijn mensen ook ooit massaal gestart met zo’n woekerpolis.”

Oude auto
Leichel vervolgt: “Nu we weten dat 70% van de consumenten naast te hoge kosten ook qua beleggingsrisico fout zit met hun woekerpolis, is er een extra morele plicht om in actie te komen. Het fiscaal belasten (zowel consument als aanbieder) van het bezit van een woekerpolis en bijvoorbeeld een afgedwongen korting op de hypotheekrente als de poliswaarde direct op de hypotheek wordt afgelost zijn simpele stappen om het bezit van een woekerpolis te ontmoedigen. We moeten de woekerpolis zien als een oude vervuilende auto. Daar zet je niet een nieuwe uitlaat onder om hem schoner te maken, die stimuleer je gewoon regelrecht de samenleving uit”.

Reageer op dit artikel