nieuws

DNB blijft bezorgd over verzekeraars na tegenvallende score Europese stresstest

Archief

DNB blijft bezorgd over verzekeraars na tegenvallende score Europese stresstest

Het FD sprak met Jan Sijbrand, directeur Toezicht van DNB, over de extra aandacht die DNB gaat geven aan de verzekeringssector. Dit na een tegenvallende score bij de Europese stresstest en een rapport over de moeilijke levenmarkt. “De sector gaat een moeilijke fase in”, zegt Sijbrand tegen de krant.

Sijbrand is geschrokken van de uitkomst van de stresstest. “Nederland kwam er onder de nieuwe normen niet als beste land uit. Ik had gedacht dat we in een wat betere positie zouden zitten omdat we al langere tijd zaken als marktwaarde meenemen. Dan denk je dat verzekeraars daarop voorgesorteerd zijn”.

Bodem
Sijbrand is ook niet tevreden over de antwoorden die hij kreeg van de grote levensverzekeraars op vragen over hun toekomstplannen, naar aanleiding van een marktstudie waarin staat dat in de toekomst veel minder individuele levenspolissen worden verkocht. “De eerste reactie is: we zitten op de bodem, het gaat weer omhoog. Maar wij denken van niet”, zegt Sijbrand.

Toekomst
Bovendien kijken ze vaak niet verder dan twee tot drie jaar, terwijl de problemen die DNB schetst, over een langere termijn gaan. Sijbrand: “Wij vinden dat ze moeten nadenken over de verdere toekomst.”

Sijbrand zegt in het gesprek met het FD ook dat er nog wel ruimte is voor de verzekeraars.

Leven
“In leven kun je aan de collectieve kant nog veel doen. Je ziet de markt verschuiven naar collectieve pensioenregelingen met een premieafspraak. Dan moet je zorgen dat je klaarstaat. Ik denk dat daar nog een rol voor verzekeraars is in vermogensvorming, met een afdekking van het risico van kort en lang leven.”

Creatief
En schade biedt ook nog ruimte. Sijbrand: “Bij schade kun je creatief zijn. Nederlanders verzekeren zich veel, en er komen ook risico’s bij die verzekerd kunnen worden, nu de overheid zich soms terugtrekt. Waarom niet polissen voor de gevolgen van klimaatverandering?”

DNB heeft overigens niet de bevoegdheid om in te grijpen bij verzekeraars alleen omdat hun toekomstplan onvoldoende is, maar kan het onderwerp wel aan de orde blijven stellen. “In het reguliere toezicht moeten ze wel iets laten zien”, zegt Sijbrand.

Reageer op dit artikel