nieuws

Zorgverzekeraars maken vergoedingen openbaar

Archief

De zorgverzekeraars publiceren vandaag een eerste open dataset op basis van vergoede declaraties: het databestand Zorgverzekeringswet 2012. Dit bestand is voor iedereen toegankelijk en geeft inzicht in de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraars willen dat daarmee iedereen in staat is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over kosten in de zorg.

Zorgverzekeraars maken vergoedingen openbaar

Deze open dataset is gebaseerd op de betaalde zorgkosten over 2012. Het informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, ontvangt deze gegevens van de individuele zorgverzekeraars. Het bestand is onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het aantal verzekerde jaren en de eerste drie cijfers van de postcode.

Privacy
Het bestand wordt op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In het bestand zitten gegevens van in totaal 17 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. Het totaal aan betaalde zorgkosten in de Zvw in 2012 bedraagt € 35 miljard.

Analyses
Met dit bestand zijn allerlei analyses te maken. Bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de verschillen in zorgkosten tussen regio’s in Nederland. Deze uitsplitsing is natuurlijk ook te maken per zorgsoort. Zo zie je bijvoorbeeld dat er opvallende verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om tweedelijns GGZ-kosten en kosten voor huisartsenconsulten.

Stap
Zorgverzekeraars willen met dit open databestand een eerste stap zetten in het transparanter maken van de zorgkosten. De data zijn hier te downloaden.

Reageer op dit artikel