nieuws

Verzekeraars gaan proefdraaien met Solvency II-rapportage

Archief

Met ingang van 1 januari 2015 gaan verzekeraars rapporteren op basis van de in 2016 in te voeren nieuwe internationale verslaggevingsregels die zijn vastgelegd in Solvency II. Daarmee komt het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC), dat als overgangsmaatregel was ingevoerd, te vervallen. Toezichthouder DNB, het Verbond van Verzekeraars en minister Dijsselbloem (Financiën) waren het eerder dit jaar al eens geworden over de overstap.

Verzekeraars gaan proefdraaien met Solvency II-rapportage

Met de nieuwe Solvency II-richtlijnen kan beter worden bepaald of een verzekeraar het komende jaar aan de solvabiliteitseisen kan blijven voldoen. Aan de invoering van de nieuwe rekenmethode waren twee voorwaarden gesteld, die betrekking hadden op aansluiting bij specificaties die door de Europese toezichthouder Eiopa zijn opgesteld en de beschikbaarheid van zowel kaders voor de berekeningsmethode als de rentetermijnstructuur. Daaraan is voldaan, aldus DNB in een advies aan de minister. “In goed overleg met het Verbond is vastgesteld dat DNB zelf begin 2015 een rentetermijn kan publiceren op basis van het door Eiopa gepubliceerde consultatiedocument.”

Soepele overgang
Het Verbond is het eens met de overgang op het proefdraaien met de Solvency II-regels en was vorig jaar al geen voorstander van het TSC, omdat dat extra werk met zich meebracht. “Solvency I blijft uiteraard tot 1 januari 2016 het formele wettelijke kader rondom de kapitaalvereisten”, licht het Verbond toe. “De invoering van het overgangsregime maakt een goede en soepele overgang mogelijk naar de daadwerkelijke invoering van Solvency II.”

 

Reageer op dit artikel