nieuws

‘Te mager’ advies: klant krijgt deel beloning terug

Archief

Een Hypotheekshop-adviseur die in zijn advies voor het oversluiten van een hypotheek maar één aanbieder betrok, moet een deel van zijn vergoeding aan de klant terugbetalen. Klachteninstituut Kifid oordeelt onder meer dat de voorbereiding tot en de inhoud van het advies “te mager” zijn geweest.

‘Te mager’ advies: klant krijgt deel beloning terug

Eind 2012 vraagt een klant bij de Hypotheekshop Barendrecht om advies over het omzetten van zijn (beleggings)hypotheek. Dat leidt in februari tot een offerte voor een bankspaarhypotheek – vermoedelijk van Nationale-Nederlanden – waarbij de lening van € 240.000 tegen een 10-jaarsrente van 4,75% kan worden overgesloten. Later volgt een tweede offerte voor een BankSpaar Plus Hypotheek met een rente van 4,65%; de derde offerte in maart heeft betrekking op hetzelfde product en dezelfde rente, maar voor een lening van € 220.000. De klant tekent de derde offerte. Voor het advies berekent de adviseur € 4.250 voor “inventarisatie, advies en bemiddeling”, gebaseerd op een uurtarief van € 129,50.

In maart en april informeert de adviseur de verzekeraar over de wens van de klant om de lopende beleggingsverzekering af te kopen. De verzekeraar informeert klant en adviseur eind april over de gevolgen van afkoop. Eind mei loopt het passeren van de hypotheekakte bij de notaris spaak omdat niet het volledige hypotheekbedrag is overgemaakt.

Geen alternatieven
De klant dient een klacht in bij Kifid. Hij wil € 2.683 aan advieskosten terug, onder meer omdat de offertes lang op zich hebben laten wachten en omdat maar bij één partij offertes zijn opgevraagd. Op dat punt geeft de geschillencommissie de klager gelijk: “Naar het oordeel van de Commissie is, ongeacht wat consument precies heeft gevraagd en wat tussen partijen is afgesproken, de voorbereiding tot en de inhoud van het advies en de bemiddeling van aangeslotene te mager te noemen. Niet blijkt dat alternatieven onder de aandacht van consument zijn gebracht, noch dat hij daarin een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. In zoverre is aangeslotene tekortgeschoten.”

Wijzen op risico’s
Kifid geeft de klant tevens gelijk in zijn klacht dat hij er niet over is geïnformeerd dat de afkoopwaarde van de beleggingspolis pas na het passeren van de hypotheekakte zou worden uitgekeerd en dat hij het tekort zelf moest voorschieten. “Aangeslotene heeft gesteld dat haar geen verwijt kan worden gemaakt omdat zij van de hypotheekverstrekker het bericht had ontvangen dat het geld door de notaris was ontvangen. Zij heeft er ook op gewezen dat op de door haar opgestelde financieringsopzet is genoteerd dat er een tekort was. Voor zover aangeslotene met deze laatste stelling bedoelt dat consument hieruit kon afleiden dat hij het bedrag zelf moest voorschieten, faalt dit betoog. Ook hier geldt dat het tot de taak van de adviseur behoort om de klant naar behoren te wijzen op mogelijke risico’s bij de financiering rond de hypotheekverstrekking. Datzelfde geldt voor de beweerdelijk gedane mededeling van de hypotheekverstrekker. Daarvoor had aangeslotene tijdig moeten controleren, of het bedrag ook daadwerkelijk was ontvangen.”

De geschillencommissie oordeelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de zorgplicht en bepaalt het bedrag dat de adviseur moet terugbetalen aan de klant op € 1.750.

Lees hier de Kifid-uitspraak

Reageer op dit artikel