nieuws

Onderzoek: Vertrouwen in zorgverzekeraars nog lager dan bij verzekeraars

Archief

Na het onderzoek naar het vertrouwen in verzekeraars dat De Zaak van Vertrouwen in samenwerking met Multiscope in het voorjaar heeft uitgevoerd is er nu ook onderzoek gedaan naar het vertrouwen in zorgverzekeraars. De uitkomst is verrassend: zorgverzekeraars kampen met een nog grotere vertrouwenscrisis dan verzekeraars.

Onderzoek: Vertrouwen in zorgverzekeraars nog lager dan bij verzekeraars

In het onderzoek proberen De Zaak van Vertrouwen in samenwerking met marktonderzoeksbureau Multiscope en am: antwoord te krijgen op de volgende vragen: hoe groot is in het algemeen het vertrouwen in Nederland op dit moment en hoe verhouden de verschillende zorgverzekeraars zich tot dit cijfer én ten opzichte van elkaar? Ofwel een vergelijkingsonderzoek naar het vertrouwen van consumenten in zorgverzekeraars.

Dit is onderzocht aan de hand van een online consumentenpanel. Ruim 1.000 consumenten, representatief voor de Nederlandse bevolking, zijn ondervraagd over het algemene vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.

De eerste uitkomst is direct confronterend. Als de onderzoekers een vergelijking maken tussen verzekeraars en zorgverzekeraars dan scoren de laatsten aanzienlijk lager. Of beter gezegd nóg lager. Was het met het vertrouwen in verzekeraars niet best, zorgverzekeraars worden nog minder vertrouwd.

Uit de antwoorden blijkt dat het voor een deel te maken heeft met het feit dat men vindt dat zorgverzekeraars meer uit zijn op winst, dan op de juiste, passende zorg. Ook is er ergernis dat jaarlijks de premies worden verhoogd, terwijl de zorgverzekeraars in het nieuws zijn omdat ze zoveel geld in kas hebben. Deze zaken lijken invloed te hebben op het (gebrek aan) vertrouwen.

Vertrouwen kalft verder af
Verontrustend is dat voor 30% van de consumenten het vertrouwen in zorgverzekeraars de afgelopen twaalf maanden is afgenomen. Bij slechts 1% van de ondervraagde consumenten is het vertrouwen in verzekeraars toegenomen.

Vertrouwensscore verzekeraars
Een aantal verzekeraars heeft een hogere vertrouwensscore dan gemiddeld in de branche. Univé, CZ, Zilveren Kruis, IZA, VGZ, Interpolis en Menzis scoren hoger dan het gemiddelde. Univé heeft de hoogste vertrouwensindex (36). Waarbij opgemerkt dat ook de hoogst scorende nog altijd flink onder het landelijk gemiddelde zit (57).
De laagste scores zijn voor Zorg en Zekerheid (8), ASR (6), Anderzorg (3) en Azivo (2).

Vertrouwen in de medewerker
Naast het vertrouwen in de zorgverzekeraar, is ook onderzocht in hoeverre er vertrouwen is in de medewerkers van de diverse verzekeraars. Onder medewerkers verstaan we iedereen die bij een verzekeraar werkt, dus van raad van bestuur tot balie, helpdesk of callcenter. De vertrouwensscore voor de medewerkers van de verschillende verzekeraars blijkt opvallend genoeg lager te liggen dan voor de organisatie als geheel. Er is dus relatief meer vertrouwen in het merk dan in de individuele medewerker. Alle bedrijven scoren hier lager dan gemiddeld.

Belofte maakt schuld
Opmerkelijk is dat zo’n 40 % van de ondervraagden de slogan die door de zorgverzekeraar wordt gehanteerd niet relevant vindt. Delta Lloyd’s, ‘Kritisch op het juiste moment’ wordt door maar liefst 44% als niet relevant ervaren. Azivo belooft dat ‘Mensen en gezondheid centraal staan bij alles wat Azivo doet’. Maar dat wordt door meer dan de helft van de respondenten als niet relevant gezien.
Sterker nog als er gevraagd wordt naar het inlossen van de belofte vindt slechts 13 % dat Delta Lloyd doet wat ze belooft, bij Azivo is dat een schamele 11%.

Het gehele onderzoek staat in am: nummer 7 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel