nieuws

Monuta: ‘Tarief intermediairadvies flink gedaald’

Archief

Monuta: ‘Tarief intermediairadvies flink gedaald’

Sinds het provisieverbod zoeken intermediairs naar andere businessmodellen om rendabel te blijven. Monuta heeft in oktober de advieskosten die intermediairs hun klanten in rekening brengen voor het uitvaartadvies geanalyseerd. Hieruit blijkt dat in 2014 het gemiddeld tarief ten opzicht van vorig jaar met circa 30% is gedaald.

Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta legt uit: “Na het provisieverbod zagen we een flinke dip in de intermediaire markt van uitvaartverzekeringen. Intermediairs moesten zoeken naar een passend tarief voor de advisering en bemiddeling van uitvaartverzekeringen. Dat een enkele intermediair hier moeite mee had, bleek wel uit het feit dat er soms vergoedingen gevraagd werden die net zo hoog waren als de inkomsten uit het provisietijdperk. We zien over het afgelopen jaar een herstel van de intermediaire markt van uitvaartverzekeringen. Het aantal intermediairs dat standaard de uitvaartverzekering meeneemt in het advies neemt toe en de vergoeding hiervoor is afgenomen. Vorig jaar zagen we nog een gemiddelde vergoeding van € 194,50. Dat is nu gedaald naar € 133,54, een veel reëler tarief.”

Vaste fee
Uit de analyse blijkt dat de meeste intermediairs (64%) de voorkeur geven aan een vaste fee per advies. Een doorlopend serviceabonnement wordt door 19% van de intermediairs gehanteerd en 17% kiest voor een combinatie van eenmalige advieskosten en een doorlopend serviceabonnement.

Van der Wal: “Wij zien wel een stijging ten opzichte van vorig jaar in het aantal intermediairs dat kiest voor een combinatie van eenmalige advieskosten en een doorlopend serviceabonnement. Intermediairs weten ook steeds meer hun toegevoegde waarde aan te tonen en zo hun adviesvergoeding te rechtvaardigen.”

Hier staat het hele overzicht van de kosten die adviseurs in rekening brengen voor hun advies. Het is gebaseerd op de analyse van 9.990 offertes en aanvragen van 852 intermediairs.

Reageer op dit artikel