nieuws

Kritiek op informatieverstrekking zorgverzekeraars

Archief

De Consumentenbond en Independer vinden dat verzekeraars hun klanten beter moeten informeren over prijs en dekking van de ziektekostenverzekering. De Consumentenbond stoort zich aan de ‘vanaf’-premies waarmee wordt geadverteerd, Independer constateert dat veel verzekerden niet weten of zij een natura- of restitutiepolis hebben.

Zorgverzekeraars reclame met premies die alleen gelden bij een maximaal eigen risico van € 875. Maar dat wordt er niet altijd duidelijk bij verteld, zegt de Consumentenbond. Die wil dat zorgverzekeraars alleen adverteren met basispremies die gelden bij het minimale eigen risico van € 375, zodat de premies beter vergelijkbaar worden.
“Van de 37 zorgverzekeraars die de Consumentenbond onderzocht, adverteren er 21 met een vanaf-premie. CZ (ook Ohra en Delta Lloyd), Menzis (ook Hema en Anderzorg) en Eno (Salland, Energiek) adverteren bij alle zorgverzekeringen met een vanaf-premie.”

 

Dekking onbekend
Independer vindt dat verzekeraars hun klanten beter moeten informeren over welke soort polis zij hebben. Bijna de helft (45%) van de zorgverzekerden tussen de 25 en 45 jaar weet niet wat voor soort polis hij gesloten heeft, concludeert de Achmea-dochter uit onderzoek onder 357 bezoekers. Twee derde van de mensen met een natura- of budgetpolis denkt vrije keuze van zorgverlener te hebben.“Mensen die al lang dezelfde verzekering hebben, kijken doorgaans minder goed naar veranderingen van contractering in hun polis.” Veel verzekerden denken meer dekking te hebben dan het geval is.
Independer denkt dat 50% te veel betaalt. “Opvallend was dat 52% van de mensen met een restitutiepolis het geen probleem vindt als zij niet tussen alle ziekenhuizen kunnen kiezen. Deze groep kan in veel gevallen geld besparen door over te stappen naar een naturapolis.”

Ouderen
Onder ouderen is vrije keuze van zorgverlener de belangrijkste reden om voor een bepaalde zorgpolis te kiezen. Maar ruim de helft krijgt van zijn verzekeraar geen informatie over zorgcontractering. Driekwart van de ouderen is nog nooit gewisseld van verzekeraar, zo concludeert ouderenbond Anbo uit onderzoek onder 1.500 respondenten.

Vergelijken in andere talen
Vergelijken van zorgverzekeringen kan nu ook in het Duits, Engels, Frans, Pools, Portugees, Spaans en Turks. Het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) heeft zijn online vergelijker www.zorgverzekering.org uitgebreid met versies in deze zeven talen. “Daardoor krijgen expats voor het eerst de krijgen om online een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De tijd dat er in Nederland alleen Nederlands wordt gesproken is al een tijdje voorbij.” Aan een Arabische versie van de vergelijkingssite wordt gewerkt, laat Simon den Hollander van het ZIC weten.

Reageer op dit artikel