nieuws

Hof verklaart DSB-compensatieregeling bindend

Archief

Hof verklaart DSB-compensatieregeling bindend

Het Gerechtshof Amsterdam heeft de compensatieregeling voor gedupeerde DSB-klanten vandaag verbindend verklaard. In mei vond het hof de regeling nog onvoldoende redelijk; na aanpassing van de compensatie voor onder meer klanten met een koopsompolis en een te hoog krediet, is de regeling alsnog verbindend verklaard.

Het hof heeft dat besloten op verzoek van een aantal partijen, waaronder belangenverenigingen, verzekeraars en de curatoren van de in 2009 failliet verklaarde DSB Bank. Zij wilden dat de overeengekomen compensatieregeling niet alleen zou gelden voor klanten die zich bij een belangenvereniging hebben aangesloten, maar voor alle klanten.

Aanpassingen
Het hof had in mei nog geoordeeld dat de compensatie niet redelijk is voor klanten die koopsompolissen hebben gesloten en voor klanten bij wie sprake is van overkreditering. “Voor het hof woog bij dat oordeel zwaar dat uit rapporten is gebleken dat DSB Bank het belang van de klant stelselmatig ondergeschikt heeft gemaakt aan haar eigen commerciële belangen.”
Het hof vond het ook belangrijk dat zo veel mogelijk klanten de compensatie zelf aanvaardbaar zouden vinden, ook al zou niet de volledige schade worden vergoed.
In de tussenuitspraak van mei had het hof een aantal aanpassingen in de regeling voorgesteld. Die zijn overgenomen door de verzoekende partijen.

Koopsommen
Het maximum aan provisie is nu vastgesteld op € 7.000 per huishouden voor alle na 1 januari 2002 door bemiddeling van DSB Bank gesloten koopsompolissen tezamen. Volgens het hof zou toepassing van de aanpassing op de 28.500 al afgewikkelde dossiers betekenen dat in 13,2 % van de dossiers een aanvullende compensatie wordt verstrekt van gemiddeld bijna € 3.000.
Ook voor klanten die een koopsompolis hebben afgekocht en binnen een half jaar een nieuwe koopsompolis hebben gesloten, is de regeling verbeterd. Dat leidt bij ca. 1,4% van de dossiers in een aanvullende vergoeding van gemiddeld € 700.
Daarnaast is de rentevergoeding aangepast: die is nu vastgesteld op de wettelijke rente met een minimum van 4%. Bij ruim tweederde van de dossiers leidt dat tot gemiddeld € 193 extra compensatie.

Overkreditering
Wie te veel krediet heeft gekregen, kan nu ook rekenen op een hogere compensatie. Aan de mate van overkreditering op het moment van sluiten van de lening zal in de berekening meer gewicht worden toegekend. In ruim 11.000 gevallen leidt dat tot gemiddeld € 1.522 extra compensatie.
Klanten met een beleggingsverzekering van SNS Reaal die gebruik maken van de compensatie, kunnen de verzekeraar nog steeds aanspreken op eventueel gemaakte fouten.

Gedupeerden die zich hebben gemeld voor een schadevergoeding, kunnen tot zes maanden na de uitspraak nog aangeven of zij willen afzien van de collectieve compensatieregeling.

Lees hier de volledige uitspraak

Reageer op dit artikel