nieuws

Erasmus Innovatie Monitor: Nederlandse bedrijven innoveren minder

Archief

Nederlandse bedrijven innoveren dit jaar beduidend minder. Dat heeft het onderzoeksinstituut Inscope – Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam geconstateerd.

Erasmus Innovatie Monitor: Nederlandse bedrijven innoveren minder

Inscope voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Volgens Volberda blijkt uit het onderzoeksrapport (pdf) dat Nederlandse bedrijven dit jaar beduidend minder innoveren. De voornaamste bevindingen zijn:

1 Innovatievermogen van Nederlandse bedrijven is substantieel gedaald
De hoeveelheid totaal nieuwe producten en diensten (‘radicale innovatie’) die Nederlandse bedrijven hebben geïntroduceerd is met 6% gedaald tussen 2013 en 2014.

De hoeveelheid verbeterde producten en diensten (‘incrementele innovatie’) is met 4% gedaald en staat op het laagste peil sinds het begin van de meting van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor in het jaar 2006.

Volberda licht toe: “Recentelijke gegevens over de haperende Duitse economie – een belangrijke motor voor de Nederlandse economie -, bijgestelde verwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), brandhaarden in het Midden-Oosten, en fluctuerende beurskoersen vergroten de twijfel bij bedrijven om te gaan innoveren. Een daling van het aantal product- en dienstinnovaties van Nederlandse bedrijven komt niet ten goede van hun concurrentiepositie en vormt daarmee ook een bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie.”

2 Nederlandse bedrijven investeren na jaren van daling weer iets meer in technologische innovatie, maar minder in sociale innovatie
De investeringen in technologische innovatie (investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in ICT) zijn na meerdere jaren van daling in de periode 2013 – 2014 met circa 1% van de omzet gestegen. Nederlandse bedrijven zijn na een stijging in de periode 2006 – 2013 het afgelopen jaar 8% minder actief geworden met sociale innovatie (nieuwe manieren van organiseren, managen, werken, en samenwerken).

Volberda noemt deze ontwikkelingen “een mogelijke bedreiging voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, aangezien slimmer werken, faciliterend leiderschap, platter organiseren, co-creatie met partners essentieel is om succesvol te innoveren; bedrijven met zulke eigenschappen zijn beter in staat om technologische innovatie om te zetten in succesvolle product- en dienstinnovaties.”

3 Een toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt om een hoge mate van technologische innovatie én sociale innovatie
Bedrijven die intensief met zowel technologische innovatie als sociale innovatie actief zijn hebben gemiddeld een toename van het aantal medewerkers van 8,3%.

Volberda licht toe: “Bedrijven die zowel investeren in nieuwe technologieën (robotisering, Internet of Things, Big Data, 3D printing) als in menselijk kapitaal, nieuwe organisatievormen en samenwerking met partners presteren beter op winstgevendheid en plezier in het werk. Voor de realisatie van nieuwe economische groei in Nederland zoals nagestreefd door dit kabinet zal daarom in het Topsectorenbeleid meer aandacht moeten worden besteed aan Sociale Innovatie en de Human Capital Agenda. Eenzijdige investeringen in technologische innovatie leiden juist tot afnemende economische groei (-5,8% afname in arbeidsplaatsen).”

Reageer op dit artikel