nieuws

DNB start met ‘onsite toezichtteams’ voor verzekeraars

Archief

Verzekeraars krijgen binnenkort ook ‘onsite toezichtteams’ op bezoek. Daarmee volgt het verzekeringstoezicht van DNB het onsite toezicht zoals dat door de Europese Bankenunie is ingericht. Op de site van DNB legt afdelingshoofd Jon Vogelzang (foto) uit wat hij gaat doen.

DNB start met ‘onsite toezichtteams’ voor verzekeraars

Vogelzang gaat “verdiepend onderzoek doen bij de instellingen zelf”. Dat betekent dat “een groep toezichtexperts voor kortere of langere tijd langsgaat bij een verzekeraar om ter plekke onderzoek te doen. Zulk onderzoek deed DNB al, bijvoorbeeld bij de beleggingsonderzoeken. Maar nu krijgt deze vorm van toezicht een vaste plek binnen het toezicht op verzekeraars.”

In de praktijk betekent dit dat Vogelzang en zijn nieuwe afdeling met 13 medewerkers zullen “spreken met besturen en, nog meer dan voorheen, ook met medewerkers van de verzekeraar”.

Vogelzang: “We gaan interviews doen, documentatie bij de instelling zelf bekijken en meelopen bij vergaderingen, zodat we een goed overall beeld krijgen. In het onsite toezicht kijken we dus niet alleen naar het beleid van de instellingen, maar tevens naar bestaan en werking daarvan. Bij onsite willen we ter plekke toetsen of het geformuleerde beleid ook echt zo wordt toegepast bij de instellingen. Zo kunnen we zien of er bij een verzekeraar risico’s zijn die niet goed uit papier te destilleren zijn, maar die wel significant zijn.”

De nieuwe afdeling voert het onsite toezicht uit bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

Op de vraag hoe de afdeling werkt, zegt het afdelingshoofd: “We gaan hypothesegericht werken. Dat wil zeggen dat we onze aannames over risico’s willen toetsen. Soms zullen die aannames uitkomen, maar het is ook goed mogelijk dat we ter plekke zien dat de risico’s kleiner zijn of de beheersing goed op orde is.”

De onderzoeken worden overigens van te voren aangekondigd. Dus het onsite team valt niet onverwacht binnen.

Reageer op dit artikel