nieuws

Verbond van Verzekeraars: ‘Goed toezicht begint bij gedrag van de sector’

Archief

Regels en toezicht zijn onmisbaar in een goed functionerende verzekeringssector, vindt het Verbond. Tegelijk ligt de basis van goed toezicht bij iedere verzekeraar zelf. Het Verbond heeft daarom zijn ‘Visie op toezicht’ opgesteld.

Verbond van Verzekeraars: ‘Goed toezicht begint bij gedrag van de sector’

Als verzekeraars toezichthouders proactief benaderen en informeren, verbetert de balans in communicatie en onderlinge verstandhouding, meent het Verbond. Zelfregulering en risicogebaseerd toezicht krijgen dan meer kans.

Papier
Met het veranderende landschap – de komst van Solvency II, Europese toezichtautoriteiten, meer wetten en zelfregulering – vindt het Verbond het belangrijk zijn ideeën over toezicht op papier te zetten. Hoe kan het toezicht het best worden vormgegeven? En wie is daarvoor verantwoordelijk?

Kernwoorden
Volgens het Verbond moeten ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’ kernwoorden zijn in het toezicht. Zowel verzekeraars als toezichthouders moeten daar werk van maken. En als zij vervolgens de dialoog aangaan over de vormgeving van toezicht en herstel van vertrouwen, kan het toezicht op termijn meer horizontaal plaatsvinden.

Proactief
Er ontstaat dan een ‘convenantachtige’ situatie, net zoals de Belastingdienst werkt, zegt het Verbond. “Doordat verzekeraars de toezichthouders proactief benaderen kan de pendule van meer regels en meer toezicht versneld terugbewegen”.

Het Verbond vindt dat toezicht begint binnen het eigen bedrijf van iedere verzekeraar; de sector moet de zaken goed op orde hebben. Daarnaast hecht het Verbond “veel waarde aan goed extern toezicht door DNB en de AFM”. En heeft het Verbond ook ideeën hoe dat toezicht eruit zou kunnen zien. Daarom zijn hiervoor in de visie tien uitgangspunten opgenomen. Bijvoorbeeld: voorkom overlap en zorg voor goede maatvoering.

Eén toezichthouder
Verder komt de vraag aan de orde of de sector moet uitzien naar één EU-toezichthouder. Het Verbond vindt dat op dit moment niet wenselijk en praktisch. Eerst moet Solvency II op poten staan. Daarnaast opereren de meeste Nederlandse verzekeraars alleen in Nederland. Met één Europese toezichthouder zal het toezicht ver van de markt af staan.

Met zijn visie wil het Verbond een basis voor de verdere dialoog over toezicht initiëren.

Reageer op dit artikel