nieuws

‘Toezicht is nu te veel een monoloog’

Archief

De hele week zijn 600 leden van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Amsterdam. Het zijn de toezichthouders van de sector en vanochtend kwamen ze bijeen in het Okura Hotel voor een tweedaags congres. De boodschap: ze willen vooral vooruit kijken, terwijl de politiek (lees: Minister Jeroen Dijsselbloem) nog steeds terugkijkt. En toezicht mag best wat meer een dialoog worden met de sector.

‘Toezicht is nu te veel een monoloog’

De afscheid nemende DNB-toezichthouder en gastvrouw van de IAIS, Joanne Kellermann, was er voor het openingswoord met vooral veel vriendelijkheden voor het belang van de wereldwijde associatie van toezichthouders. “De IAIS zet standaarden voor alle toezichthouders”.

Ze greep terug op het verleden om aan te geven dat verzekeraars hun maatschappelijke rol moeten spelen. Zo was Lloyds ooit bij de aardbeving in San Francisco ruimhartig in het vergoeden van schade, ook als die volgens de letter niet gedekt was. En deden de Nederlandse verzekeraars dat ook met de ramp met de MH17.

Maar ze zei ook: “Verzekeren is een gevaarlijk spel. Risico is het spel van de verzekeraars, maar ze kunnen het alleen spelen als ze betrouwbaar zijn. Ze moeten voortdurend en altijd buitengewoon prudent gedrag vertonen. En de meesten doen dat gelukkig ook.”

Dagvoorzitter Charles Groenhuijsen vroeg zich – met velen in de zaal – vilein af of een branche die al zo volwassen is nog zoveel toezicht moet hebben.

Daar liet Minister Jeroen Dijsselbloem overigens geen misverstand over bestaan. Ja, dat moet. Hij was te laat voor zijn bijdrage, want hij stond in de file. Dat gaf de organisatie wel de mogelijkheid om met een aantal deskundigen in een panel te beginnen. En dat panel maakte ook duidelijk wat er momenteel speelt tussen de toezichthouders en de sector. Ze benadrukten dat er grote verschillen zijn tussen verzekeraars en banken. Verzekeraars denken echt veel meer op de lange termijn en willen toch ook anders behandeld worden.

Jeroen Dijsselbloem 3

Mensen
Professor Karel van Hulle van de universiteit van Leuven hield het overzichtelijk: “De grootste uitdaging voor deze sector is dat verzekeraars kunnen blijven verzekeren. Dat klinkt simpel, maar dat is het echt niet.”

Zijn Portugese collega professor Afonso Mendonca Reis zei: “De uitdaging is om vooral heldere producten te maken, want de meeste mensen begrijpen verzekeringen niet.”

Van Hulle was het daarmee eens, want zei hij: “Voor de meeste mensen is er geen relatie tussen risico en premie. Dat moeten we echt nog steeds uitleggen. En we denken dat politici inmiddels wel weten hoe verzekeringen werken, maar dat is dus echt niet zo.”

Vinger op de zere plek
Hij legde de vinger op de zere plek: “Toezicht is nu te veel een monoloog, terwijl we echt naar een dialoog moeten. De toezichthouder zou de vriend van de verzekeraars moeten zijn, maar is dat nu niet. Ook een top down benadering gaat echt niet werken. Verzekeraars en toezichthouders zullen meer samen moeten werken.”

Topman Howard Davies van de Britse Phoenix Group wees er op dat de pendule nu inderdaad te veel doorslaat qua toezicht en regulering. “Reckless prudence is echt niet goed.” Zo bepleit hij dat consumenten ook een rol moeten spelen in het toezicht.

Veiligheidsnet
Minister Dijsselbloem arriveerde en liet merken dat hij niet alleen maar vooruit wil kijken. Hij memoreerde de crisis. “Verzekeraars vervullen een nuttige functie in de samenleving. Ze kijken wat waardevol voor ons is en verzekeren dat. Ze leveren het veiligheidsnet voor als het risico toeslaat. De crisis bedreigde de sterkte van dat net. We kwamen overeen dat met Solvency II er grotere buffers moesten komen. En meer toezicht. Daar hebben we hard aan gewerkt. En begin 2016 zal Solvency II er zijn. Dat is een goede stap en ik roep de IAIS op om dit Europese initiatief te omarmen.”

En wat het gemopper op het toezicht betreft: “De economie is nog lang niet stabiel en ik blijf van mening dat de verzekeringssector dit ter harte moet nemen: less risk taking and more prudence. Ik ben de financiële schokken nog niet vergeten. Te veel toezicht is nu echt niet mijn grootste probleem.”

Hij wilde overigens nog wel zeggen dat verzekeraars in de Nederlandse economie een belangrijke rol spelen.

Reageer op dit artikel