nieuws

Ombudsman Zorgverzekeringen: ‘Verzekeraar moet klagende patiënt bijstaan’

Archief

Zorgverzekeraars moeten zorgaanbieders rechtstreeks aanspreken wanneer hun verzekerden klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Dat bepleit Ombudsman Zorgverzekeringen Reina van Marwijk Kooy op de site Skipr.

Ombudsman Zorgverzekeringen: ‘Verzekeraar moet klagende patiënt bijstaan’

Nu verwijzen verzekeraars klagende  klanten veelal door naar de klachtencommissie van het ziekenhuis, terwijl ze als inkopers medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg, vindt de Ombudsman Zorgverzekeringen.

Van Marwijk Kooy : “De verzekeraars pretenderen op kwaliteit in te kopen. Dan zijn ze ook verantwoordelijk als verzekerden niet de kwaliteit ervaren die hun verzekeraars met de zorgaanbieder heeft afgesproken.”

Klachten
Steeds vaker ziet de Ombudsman Zorgverzekeringen klachten over de kwaliteit van zorg haar bureau passeren. Het afgelopen jaar heeft ze enkele verzekeraars aangesproken op de manier waarop ze daarmee omgingen. Die gingen vervolgens niet op haar opmerkingen in. Ze verwacht dat het aantal klachten hierover toeneemt omdat verzekeraars steeds selectiever contracteren. Dit heeft gevolgen voor de keuzevrijheid die verzekerden met een natura-polis hebben.

Belangenbehartiger
De Ombudsman Zorgverzekeringen is overigens geen belangenbehartiger van de verzekerde. Van Marwijk Kooy: “Ik sta tussen de verzekerde en de verzekeraar en heb een bemiddelende functie. Verzekeraars help ik soms om hun beslissing beter uit te leggen aan hun klant. Verzekerden help ik om hun klacht beter te verwoorden en te onderbouwen.”

Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland voelt overigens niets voor de oplossing van de Ombudsman, zo wordt aan Skipr gemeld. “Als je een klacht over het ziekenhuis hebt, dan moet je die daar ook neereggen,” reageert een woordvoerder. In eerste instantie is de aanbieder ook het beste in staat om iets met de klacht te doen. Hij kan zich wel voorstellen dat de verzekeraar betrokken raakt als de klacht door de instelling zelf niet goed wordt opgepakt. ZN denkt ook dat er veel situaties zijn waarin bemoeienis van een verzekeraar niet gewenst is, bijvoorbeeld omdat daarmee de vertrouwelijkheid in het geding komt. ZN zoekt nog uit hoe verzekeraars doorgaans omgaan met klachten over de kwaliteit van zorg

Reageer op dit artikel