nieuws

Hoe ontsla je 4.000 mensen?

Archief

Achmea is druk doende afscheid te nemen van 4.000 medewerkers. In het blad voor HR-professionals, PW De Gids, een interview met Egmond Borgdorff, P&O-directeur bij Achmea. Hoe doe je dat eigenlijk? Zo veel mensen ontslaan?

Hoe ontsla je 4.000 mensen?

Van 17.000 naar 13.000 fte in drie jaar. Valt dat nog wel te plannen?

Borgdorff: “Het is een flinke uitdaging, dat wel. Maar veranderingen gaan vandaag de dag steeds sneller, dus moet je als organisatie ook verder vooruitkijken. Anticiperen op trends. In het geval van ons als verzekeraar bijvoorbeeld: als er straks echt zelfrijdende auto’s komen die minder schades veroorzaken, wat is dan het effect voor de medewerkers op de schadeafdeling? Mijn ervaring is dat managers veelal niet meer dan zes maanden vooruitkijken. Dat moet echt veranderen.”

Hoe zorg je dat talentvolle medewerkers nu niet weglopen?

“Dat is wel het gevaar bij zo’n grote reorganisatie met collectief ontslag als deze, dat klopt. Normaal gesproken gaat alle aandacht naar de medewerkers waar je afscheid van moet nemen en is er minder aandacht voor degenen die mogen blijven. Je moet dus een gezonde balans vinden.”

Hoe pakken jullie dit aan?

“We zijn een organisatie die volop in beweging is. De dienstverlening naar onze klanten moet anders, moderner en meer online, ook via social media. Die ontwikkeling biedt medewerkers overigens ook volop kansen om zich te ontwikkelen. Ze worden juist in deze turbulente tijd veel meer uitgedaagd om na te denken over hun duurzame inzetbaarheid. Lang blijven hangen in dezelfde functie is funest. We bereiden medewerkers zoveel mogelijk vroegtijdig voor op de toekomst, binnen of buiten Achmea. In één of twee jaar groeien ze dan naar hun nieuwe rol. Want je kunt iemand niet in zes maanden klaarstomen.”

Reageer op dit artikel