nieuws

Hanneke Hartman en Loek Hermans gaan weg bij Adfiz

Archief

Vandaag hebben algemeen directeur Hanneke Hartman én voorzitter Loek Hermans aangekondigd dat ze weg gaan bij Adfiz. Hartman heeft aangegeven per 1 december Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. Hermans blijft nog tot de opvolger van Hartman er is.

Hanneke Hartman en Loek Hermans gaan weg bij Adfiz

Hartman zegt op de site van Adfiz: “Mijn echtgenoot is al enige tijd de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De tijd is voor mij gekomen ruimte te creëren voor de plannen die wij samen nog hebben.” Het bestuur betreurt het vertrek, maar heeft begrip voor haar beslissing. Voorzitter Loek Hermans: “We zullen in Hanneke een dynamische en kundige directeur moeten missen.”

Wetgeving
Hanneke Hartman is vier jaar geleden begonnen bij het net gefuseerde Adfiz. In die tijd is er wetgeving gekomen die de markt ingrijpend veranderde. Volgens Adfiz heeft zij met resultaat de belangen van onafhankelijk adviseurs behartigd bij de politiek in Den Haag en richting aanbieders.

“Tegelijkertijd heeft zij leiding gegeven aan de transitie van Adfiz na de fusie naar een efficiënte en effectieve organisatie, die de leden ondersteuning biedt en blijft bieden bij de uitdagingen waar zij voorstaan in een markt die volop in beweging is. Die uitdagingen zijn voor de komende 5 jaar benoemd en in plannen vertaald. Bij haar vertrek ligt er een heldere visie op de toekomst klaar die is vormgegeven in een stevig meerjarenplan 2015-2020”, aldus Adfiz.

Lid van Adfiz
Voor Loek Hermans is dit aanleiding om ook zijn naderend afscheid aan te kondigen. Hermans: “Het past goed om de implementatie van het meerjarenplan in handen te geven aan een ondernemer die lid is van Adfiz en zelf leiding geeft aan een adviesbedrijf. De komende tijd vraagt om een voorzitter die als geen ander de dagelijkse praktijk van het adviesbedrijf kent en ervaart.“

Hermans blijft nog voorzitter tot een nieuwe directeur is benoemd en er de tijd is genomen om in alle rust een nieuwe opvolger voor hem te vinden. Adfiz zal de komende maanden met Hermans bespreken hoe hij na zijn aftreden als adviseur aan Adfiz verbonden kan blijven.

loek hermans

Interview
In het interview dat Hermans enkele maanden terug had met am: repte hij met geen woord over een naderend vertrek. Integendeel, hij zei op de opmerking dat er binnen de achterban van Adfiz veel gemopperd wordt op zijn rol van buitenstaander: “Dat noem ik nou het schoonmoedersyndroom. Als ik hoor dat mijn schoonmoeder de hele week blijft logeren, dat zucht ik en vraag of dat nu echt moet. Dan is de reactie: ‘Ja, maar het was haar bedoeling om drie weken te blijven. Het is al teruggebracht naar één week.’ Dat is het werk wat ik doe. Ik verlicht de lasten van een bedrijfstak, maar de achterban ziet niet wat ik tegenhoud. En we hebben heel wat tegengehouden, de afgelopen jaren. Het speelveld is de facto heel wat gelijker worden, dan in eerste instantie in de wet- en regelgeving stond.”

Strohalm
Op de vraag of hij niet moe wordt van al het gemopper op hem, zei hij: “Gemopperd wordt er overal. Ik ben unaniem gekozen en als iemand ontevreden is moeten ze dat maar komen melden. Dat doen ze niet. Als ze me niet willen, dan ga ik weer. We doen veel in de lobby en niet alles is zichtbaar. Dat kan ook niet. De vraag is of je iets bereikt als je steeds de publiciteit zoekt. Dan ben je echt met je laatste strohalm bezig.”

Reageer op dit artikel