nieuws

DNB onderzoekt wat bestuurders van het toezicht vinden

Archief

Bestuurders van financiële instellingen kunnen binnenkort hun mening geven over het toezicht van DNB. “Dit biedt aanknopingspunten om het toezicht te versterken”. meldt DNB.

DNB onderzoekt wat bestuurders van het toezicht vinden

De bestuurders van bijna 900 financiële instellingen krijgen eind oktober een uitnodiging tot deelname in het onderzoek. Zij kunnen in een anonieme schriftelijke enquête hun mening geven over het toezicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van professor Cees van Riel van de Erasmus Universiteit.

Vorig jaar
DNB-directeur Jan Sijbrand zegt: “Vorig jaar hebben we dit onderzoek voor het eerst gedaan. Veel bestuurders hebben de enquête ingevuld. Zij stelden dat het toezicht door DNB indringender en vasthoudender is geworden. Ook kwamen enkele paar verbeterpunten naar voren, die voor DNB zeer herkenbaar waren. Daar op heeft de directie nadrukkelijk gestuurd in het afgelopen jaar. In het aankomende onderzoek gaan we expliciet vragen naar de ervaringen op deze punten.”

Verbeterpunten
Gevraagd naar voorbeelden van verbeterpunten, noemt Sijbrand er één: “Een van de genoemde problemen was het eenrichtingsverkeer in de communicatie over de risico’s. De toezichthouder maakt een risicoanalyse bij iedere instelling en bespreekt de resultaten, maar betrok daarbij onvoldoende welke risico’s de instellingen zelf zagen. Dat punt is ter harte genomen. We zoeken meer de dialoog op met de instellingen, en organiseren we vaker rondetafelgesprekken, seminars en andere bijeenkomsten. Daar krijgen vertegenwoordigers van de sector alle ruimte om hun meningen en ervaringen uit te wisselen. Op deze momenten horen we hun visies, en daar kunnen we in ons toezicht verder mee aan de slag”.

Bijzondere aandacht
Ander aandachtspunt is dat de schriftelijke communicatie niet altijd in lijn is met de mondelinge communicatie. DNB-directeur Joanne Kellermann: “Dit punt heeft onze bijzondere aandacht. We letten er nu scherper op dat de boodschap en toon van brieven aansluiten bij die van de gesprekken. Ook krijgen onze toezichtmedewerkers trainingen in mondelinge dialoog en schriftelijke communicatie”.

Conclusies
Het onderzoek zal twee maanden duren. DNB gaat de conclusies publiceren, onder andere in de nieuwsbrieven.

Reageer op dit artikel