nieuws

Achmea: ‘Het nieuwe zorgprovisiemodel is geen besparingsmaatregel’

Archief

Gisteren maakte Achmea bekend dat het de provisie op de zorgverzekeringen vereenvoudigt. Per 31 december 2014 ontvangt een intermediair in het nieuwe, vereenvoudigde model voortaan een vast bedrag per betalende verzekerde per dekking. Dit bedrag stijgt of daalt niet meer mee met de hoogte van de premie. Tijd voor een paar aanvullende vragen.

Achmea: ‘Het nieuwe zorgprovisiemodel is geen besparingsmaatregel’

Dit moet kosten schelen: hoeveel scheelt het precies?
Marco Simmers, woordvoerder van Achmea: “Het nieuwe zorgprovisiemodel is geen besparingsmaatregel. Per saldo blijft het totale provisiebedrag nagenoeg gelijk. Er gaan er ongeveer evenveel intermediairs op vooruit als op achteruit.

Dit is onderdeel van een verdere vereenvoudiging: waar komt die drang naar vereenvoudiging vandaan?
“Per zorglabel waren er verschillende afspraken. Door de harmonisatie kunnen we nu hetzelfde provisiebeleid hanteren. Dit maakt het voor alle betrokken partijen eenvoudiger en transparanter.”

Gebeurt er nog meer in het kader van deze vereenvoudiging?
“Nee. Met het nieuwe zorgprovisiemodel zetten we een grote stap naar een toekomstbestendig model.”

Is het intermediair of Adfiz geraadpleegd voordat dit besluit viel?
“Ja, zowel intermediairs als Adfiz zijn geraadpleegd.”

Hoe reageerde het intermediair op deze vereenvoudiging?
“Dat zou je hen zelf moeten vragen, want wij kunnen niet namens hen spreken. Wij ervaren de reacties over het algemeen neutraal tot positief. Bedragen worden reëel tot concurrerend gevonden (meer dan marktconform). Dit is conform onze verwachtingen.”

Reageer op dit artikel