nieuws

Zes vragen aan Bernard Vroom, bestuurslid van de Federatie van Assurantieclubs

Archief

Het bestuur van de Federatie van Assurantieclubs is druk doende om de club weer nieuw leven in te blazen. Eén van de speerpunten is het congres dat op 18 september plaatsvindt. Bernard Vroom van Markel is bestuurslid van de Federatie en legt uit wat er binnen de club gebeurt.

Zes vragen aan Bernard Vroom, bestuurslid van de Federatie van Assurantieclubs

1.Hoe is het met de Federatie van Assurantieclubs?

Bernard Vroom: “Op dit moment breekt er een nieuwe periode aan. We hebben van de 15 lokale en regionale assurantieclubs onlangs het mandaat gekregen om de zaken weer op de rit te zetten en nieuwe dingen te gaan doen. Er is veel energie en iedereen is positief. Een goed voorbeeld daarvan is het seminar dat we op 18 september houden.”

2.Wat is dat mandaat dan precies?

“Bij het aantreden van het huidige bestuur met Femke de Jong als voorzitter, Frans Kemper als penningmeester, Pierre Baas als secretaris en ik als gewoon lid, hebben we gezegd dat de belangrijkste taak van iedereen is dat we snel ons marketingprobleem aanpakken. Er zijn te weinig mensen in Nederland die ons kennen en weten wat de assurantieclubs doen. Het aantal leden is ook al een tijd aan het dalen. Er is veel energie nodig om het tij te keren. We hebben een plan gemaakt om leden weer voordeel te bieden en om te laten zien wat we doen en dat we er zijn.”

3.Hoeveel leden hebben jullie?

“Inmiddels minder dan 5.000. En dat waren er ooit wel meer dan 10.000. Maar dat was ook in de tijd dat je als je bij Nibe SVV een opleiding volgde je automatisch lid werd van een assurantieclub. Toen dat een jaar of tien geleden ophield liep het ledenaantal ook terug. We waren het niet gewend om leden te werven. Dat gaan we nu wel doen.”

4.Hoe zie je de toekomst van de assurantieclubs en de Federatie?

“Wij zijn de facilitator van de assurantieclubs. Zij moeten het doen en wij proberen ze zo goed mogelijk te steunen. Alleen met een heel actieve participatie van de assurantieclubs lukt dat. Maar alle signalen staan nu op groen. Wij willen het ze zo makkelijk mogelijk maken.”

5.Jullie eerste congres ‘Ze snappen er geen jota van” gaat over de kloof tussen de politiek en de branche-organisaties en werkvloer. Als sprekers hebben jullie Leo de Boer van het Verbond, Wijnand van de Beek van de AFM en Pjotr van Tilburg van OAWM. Hoe kon die kloof ontstaan?

“De ontwikkeling van wetgeving heeft geen link meer met de praktijk. Er wordt niet of verkeerd geluisterd naar de praktijk. Neem het dossier van de vakbekwaamheidseisen. Hoe is dit ooit tot stand gekomen? Niemand begrijpt nog hoe het zit. Er is een stevige lobby geweest van het Verbond en CFD, maar het is toch raar dat het dan zo loopt. Er is lang over gesproken, maar het lijkt geen effect te hebben.”

6.Waar ligt de oplossing?

“We moeten als branche leren om met één stem te spreken. Het is nu nog te veel versnipperd. We zijn eensgezind, laten we het dan ook eenduidig over het voetlicht brengen. Daar zou de winst liggen.”

Reageer op dit artikel