nieuws

Verbond van Verzekeraars: ‘Meer urgentie nodig bij hervorming belasting- en pensioenstelsel’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een reactie geformuleerd naar aanleiding van de plannen die op Prinsjesdag door het kabinet bekend zijn gemaakt.

Verbond van Verzekeraars: ‘Meer urgentie nodig bij hervorming belasting- en pensioenstelsel’

Het Verbond schrijft: “De hervormingsagenda van het kabinet heeft van de samenleving forse offers gevraagd, maar zorgt er nu voor dat de begroting en economie in rustiger vaarwater zijn gekomen. Het herstel is echter nog broos en de noodzaak om met name het pensioen- en belastingstelsel te herzien, is er nog steeds.”

Het Verbond onderschrijft de ambitie van het kabinet om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de lasten op arbeid te verlagen. “Maar een gezond functionerende woningmarkt, met voldoende financieringsmogelijkheden voor starters, is daarbij evenzeer van belang.”

Even urgent vindt het Verbond “de maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel die het kabinet is begonnen. Die vormt hopelijk de opmaat naar een hervorming waarbij zowel deelnemers als werkgevers meer keuzevrijheid wordt geboden”.

Reageer op dit artikel