nieuws

Hans van der Noordaa volgt Niek Hoek op als bestuursvoorzitter Delta Lloyd

Archief

Hans van der Noordaa (53) wordt per 1 januari 2015 benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van Delta Lloyd. Van der Noordaa volgt Niek Hoek op, die per 1 januari 2015 terugtreedt als bestuursvoorzitter. Niek Hoek zal in de periode daarna zijn taken overdragen aan Hans van der Noordaa. Niek Hoek gaat op 30 juni 2015 met pensioen, nadat hij 18 jaar bestuurder is geweest van Delta Lloyd, waarvan 14 jaar als bestuursvoorzitter.

Hans van der Noordaa volgt Niek Hoek op als bestuursvoorzitter Delta Lloyd

Hans van der Noordaa begon in 1986 zijn loopbaan bij de NMB. De afgelopen 28 jaar vervulde hij diverse directie- en managementfuncties bij ING op het terrein van algemeen management, commercie, operations, strategie en communicatie. In april 2006 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, met als portefeuille Insurance & Asset Management Asia/Pacific. In januari 2010 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van ING Bank als Chief Executive Officer Retail Banking Benelux.

Managementstijl
President-commissaris Jean Frijns van Delta Lloyd: “Wij zijn verheugd met de voorgenomen benoeming van Hans van der Noordaa als bestuursvoorzitter van Delta Lloyd. Zijn jarenlange ervaring als bestuurder, zijn expertise op het gebied van verzekeren en retail banking, zijn uitgebreide werkervaring in de financiële sector en zijn managementstijl passen bij een bedrijf als Delta Lloyd. Na een zorgvuldig en intensief selectieproces zijn wij er van overtuigd dat Hans van der Noordaa de beste kandidaat is om Niek Hoek op te volgen. Onder zijn leiding is Delta Lloyd in goede handen. De RvC is Niek Hoek bijzonder dankbaar voor al zijn werk en inzet. Delta Lloyd groeide onder zijn leiding de afgelopen 17 jaar uit tot een gezond bedrijf dat klaar is voor de toekomst.”

Mooie loopbaan
Hans van der Noordaa: “Met voldoening kijk ik terug op een mooie loopbaan en een plezierige werktijd bij ING, maar ik verheug mij ook op mijn nieuwe functie bij Delta Lloyd. Delta Lloyd kent een rijke geschiedenis en is anno 2014 een moderne verzekeraar die haar klanten centraal stelt en een eigen koers vaart. Ik kijk met vertrouwen uit naar de samenwerking met mijn medebestuurders, medewerkers en andere stakeholders van Delta Lloyd. Samen zullen we ons verder inzetten voor een goede en solide toekomst van Delta Lloyd.”

Positief advies
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben inmiddels ingestemd met de voorgenomen benoeming. De Ondernemingsraad van Delta Lloyd heeft een positief advies gegeven inzake de voorgenomen benoeming van Hans van der Noordaa.

De RvC brengt legt de voorgenomen benoeming voor aan de aandeelhouders op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 november 2014, waarna de formele benoeming plaatsvindt.

Salaris
Delta Lloyd laat weten dat met het oog op de voorgenomen wetswijziging inzake variabele beloning bij financiële dienstverleners per 1 januari 2015, de verhouding verandert tussen vaste en variabele beloning. Het variabele deel van de beloning van Hans van der Noordaa wordt gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. Dit variabele deel zal volledig in aandelen uitgekeerd worden, verspreid over 4 jaar na toekenning, telkens met een lock-up van 4 tot 2 jaar waarin de aandelen niet verhandeld mogen worden. De totale, maximale, beloning van Hans van der Noordaa is 5% lager dan die van Niek Hoek. Het vaste salaris van Hans van der Noordaa bedraagt € 950.000 per jaar.

Reageer op dit artikel