nieuws

Dijsselbloem: ‘Tegen relatief lage uitvoeringskosten levert CDFD tastbare resultaten’

Archief

Minister Jeroen Dijsselbloem heeft in een nota aan de Tweede Kamer op een rijtje gezet wat het CDFD allemaal moet doen en in werkelijkheid doet. En wat de kosten daarvan zijn. Conclusie: CDFD is nuttig en levert resultaat tegen lage kosten.

Dijsselbloem: ‘Tegen relatief lage uitvoeringskosten levert CDFD tastbare resultaten’

De minister wijst er in de nota aan de Tweede Kamer op dat de Algemene Wet Bestuursrecht de verplichting kent om subsidiestromen periodiek te evalueren. Nu was het CDFD aan de beurt. Het betreft een procesevaluatie van de jaren 2008 – 2012 waarbij de subsidiestroom is doorgelicht.

Vakbekwaamheid
De minister schrijft: “De conclusie van de evaluatie luidt dat het CDFD in de onderzochte jaren de activiteiten heeft verricht waarvoor subsidie is verstrekt en dat de subsidie gepaard is gegaan met relatief lage uitvoeringskosten voor het ministerie en lage administratieve lasten voor het CDFD. De werkzaamheden van het CDFD hebben naar verwachting een positieve bijdrage geleverd aan de borging van de vakbekwaamheid van financiële adviseurs in Nederland.”

Diplomaplicht
De minister wijst er ook op dat het stelsel waarbinnen CDFD opereert met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd is, met de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk met een diplomaplicht voor alle adviseurs en centrale examinering via een Centrale Examenbank.

Kosten CDFD (in euro)

2008: 360.244
2009: 466.636
2010: 557.964
2011: 737.483
2012: 753.694

Niet voldoet aan huidige eisen
Over de achtergronden van die wijziging in het takenpakket van het CDFD, schrijft Dijsselbloem: “Uit verschillende onderzoeken van de AFM is gebleken dat een deel van de financiële adviseurs niet of niet volledig voldoet aan de huidige vakbekwaamheidseisen. Het CDFD heeft vanaf 2009 geconstateerd dat:

– het aanbod van de PE-instituten kwalitatief sterk onderling verschilt;
– een aantal spelers op de markt zich begeeft op de rand van het minimum;
– een groot deel van de markt niet bekend is met de invulling van “toetsende elementen”.“

Te eenzijdig
De minister vindt dat de markt “in het algemeen te eenzijdig gericht is op het opdoen of overdragen van kennis, terwijl het opdoen van vaardigheden sterk in opkomst is”.

Positieve bijdrage
De minister toont zich tevreden met de activiteiten/resultaten van het CDFD in de afgelopen jaren. Hij noemt hierbij: adviezen aan de Minister; erkenningen van exameninstituten en uitgevoerde toezichtactiviteiten; vertalingen van eindtermen in toetstermen; regelingen voor Permanente Educatie; erkenningen van PE instellingen en uitgevoerde toezichtactiviteiten; beoordelingen van diploma’s en overleggen met stakeholders.

Dijsselbloem: “Deze resultaten hebben ongetwijfeld een positieve bijdrage geleverd aan het dichterbij brengen van het borgen van de vakbekwaamheid van de in Nederland werkzame financiële adviseurs. Zonder deze resultaten was er bijvoorbeeld de afgelopen jaren geen toezicht geweest op PE-instituten en exameninstituten. De kans was dan groot geweest dat de kwaliteit van de PE-programma’s en de examens was verslechterd.”

Conclusies
De minister trekt als conclusie: “Op basis van deze evaluatie kan worden geconstateerd dat het CDFD jaarlijks de activiteiten heeft verricht waarvoor de Minister het College subsidie heeft verstrekt. Tegen relatief lage uitvoeringskosten en lage administratieve lasten wordt een subsidie verstrekt aan het CDFD die tastbare resultaten oplevert. De werkzaamheden van het CDFD hebben een positieve bijdrage geleverd aan de borging van de vakbekwaamheid van financiële adviseurs in Nederland”

Reageer op dit artikel