nieuws

Coen Mom van Unirobe Meeus: ‘Er zitten veel te veel jaknikkers in bestuurskamers’

Archief

Coen Mom van Unirobe Meeus: ‘Er zitten veel te veel jaknikkers in bestuurskamers’

Achmea publiceerde vorige week een bundeling van 35 persoonlijke interviews met Nederlandse topbestuurders over kansen en bedreigingen, trends en ontwikkelingen voor zakelijk Nederland. Een van de interviews in het boek is met Coen Mom, ceo van Unirobe Meeus Groep, onderdeel van Aegon.

Hoe heeft u het intermediair zien veranderen?

Mom: “Je hebt als persoonlijk adviseur de plicht om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dat zit in de natuur van het intermediair. Dat gevoel is even uit beeld geraakt in de jaren negentig, toen de koersen jarenlang excessief stegen en de zorg voor de klant niet altijd meer als vanzelfsprekend voorop stond. Producten die we toen verkochten, bleken achteraf niet altijd het beste voor de klant. De afgelopen tien jaar zijn we voorzichtiger geworden, bieden we veiligere oplossingen, die passen bij de persoonlijke situatie van de klant. We zijn meer bezig met preventie en bewustwording. Het intermediair wordt weer een zorgzame en betrouwbare financiële partner van de klant. Via persoonlijk contact en via internet.”

Wat is leiderschap?

Mom: “Leiderschap is zelf het juiste voorbeeldgedrag geven, een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving creëren. Een team bouwen met daarin uitmuntende, maar heel verschillende mensen. Er zitten veel te veel jaknikkers in en rond bestuurskamers. Juist met anders-denkenden kom je verder.”

Heeft de politiek het intermediair geholpen door de afschaffing van het provisieverbod?

Mom: “Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Klanten moeten de producten begrijpen, ze moeten begrijpen wat het advies voor hen doet; weten wat ze krijgen en wat het kost. Transparantie kan daaraan bijdragen. Ik denk dat we ook hierin zijn doorgeslagen in de wet- en regelgeving. Natuurlijk hoor je adviesdossiers op orde te hebben, maar nu lijken de verplichte invuloefeningen soms een doel op zich. We streven naar vertrouwen in plaats van wantrouwen. Verder vind ik dat advies voor iedereen toegankelijk moet blijven.”

Wat zijn de nieuwe verdienmodellen van het intermediair en hoe kunnen transparantie en toegevoegde waarde daarin een rol spelen?

Mom: “Vroeger verkochten we een product, nu verkopen we integrale oplossingen. We leggen uit wat we verkopen. De drie-eenheid toegevoegde waarde, transparantie en een duurzaam verdienmodel verbetert niet alleen het intermediair, maar ook de verzekeraars. Alleen zo komt het vertrouwen in de verzekeringsbranche terug. Intermediairs maken heldere afspraken met zowel zakelijke als particuliere relaties. Goed advies mag daarbij ook een prijs hebben.”

Hoe ontwikkelt de relatie tussen verzekeraars en intermediairs zich?

Mom: “We gaan naar een hernieuwd, kwalitatief en duurzaam partnership. Je speelt als grote intermediair de verzekeraars niet meer tegen elkaar uit voor de goedkoopste premie, maar kiest verzekeraars die de beste oplossing voor de klant bieden. Verzekeraars moeten eerst kiezen wat voor verzekeraar ze willen zijn. Maak duidelijke afspraken over de wenselijke producten, diensten en innovaties. Betrek je partners bij het ontwikkelen van die nieuwe producten, wees niet zo arrogant om alles zelf te doen als verzekeraar.

“Het intermediair kent de klantwensen en is bereid in alles te helpen, daarom is volmacht zo populair. We bouwen oplossingen sneller dan de verzekeraar, omdat we een directe link met de klant hebben. Leidraad is het behoud van de menselijke maat en het persoonlijk contact. We luisteren en bewegen mee met de tijd. Dat is aanpassingsvermogen. Om continu onze dienstverlening te verbeteren, krijgen medewerkers op individueel niveau feedback van onze klanten met behulp van de Net Promoter Score. In een wereld vol onzekerheden en mogelijkheden bieden wij overzicht, inzicht en rust.”

Reageer op dit artikel