nieuws

Achmea ‘vereenvoudigt zorgprovisie voor intermediairs’

Archief

Achmea past per 31 december 2014 het provisiebeleid voor zorgverzekeringen aan. “In het nieuwe, vereenvoudigde model ontvangt een intermediair voortaan een vast bedrag per betalende verzekerde per dekking (basisverzekering, aanvullende verzekering of tandartsverzekering)”, aldus Achmea. Dit bedrag stijgt of daalt niet mee met de hoogte van de premie. Bij het nieuwe model is er ook geen onderscheid tussen nieuwe en bestaande verzekerden.

Achmea ‘vereenvoudigt zorgprovisie voor intermediairs’

Achmea zegt begin 2012 de stap gemaakt te hebben naar een nominaal bedrag bij de zorgprovisie voor intermediairs. Deze was echter nog afhankelijk van de (pakket)keuze van de klant en (deels) gebaseerd op een percentage van de premie.

Achmea: “Uitgangspunt van het nieuwe beleid is een vereenvoudigd en uniform model waarin de beloning niet gekoppeld is aan de hoogte van de premie.”

Logisch
De verzekeraar vindt het nieuwe zorgprovisiebeleid ook “een logisch gevolg van de harmonisatie van de verschillende zorgmerken van Achmea en de daarbij behorende provisiestructuren. Het model is nu gelijk voor de merken: Zilveren Kruis Achmea, Agis, Avéro Achmea en Pro Life.”

Initiatieven
Naast de nieuwe zorgprovisiestructuur wil Achmea “de bijbehorende dienstverlening aan haar intermediairs verder uitbreiden”. Zo bereidt de verzekeraar nieuwe initiatieven voor op het punt van kennisdeling, productontwikkeling en marketingondersteuning. Dit zal de komende tijd in samenwerking met intermediairs verder uitgewerkt worden.”

Reageer op dit artikel