nieuws

Tien jaar boetes van AFM en DNB

Archief

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer inzicht gegeven in de boetes die de AFM en DNB de financiële sector de afgelopen tien jaar heeft opgelegd. De bedragen zijn relatief bescheiden.

Tien jaar boetes van AFM en DNB

De SP-fractie vroeg minister Dijsselbloem naar een opgave van het aantal boetes, dat hoger en lager is geweest dan 2,5 miljoen euro in de afgelopen vijf jaar. En de leden van de VVD-fractie hebben geïnformeerd naar de absolute bedragen van de geïncasseerde boetes en dwangsommen in de afgelopen tien jaar.

De minister antwoordt dat op één uitzondering bij DNB na bij beide toezichthouders het jaarlijkse totaal aan opbrengsten uit boetes en dwangsommen minder dan € 2,5 mln was. Dijsselbloem zegt wel: “Hierin kan op termijn verandering komen aangezien nieuw op te leggen boetes en dwangsommen afhankelijk kunnen worden gesteld van de omzet en grootte van een onderneming.”

Bij DNB zijn in de afgelopen vijf jaar in totaal 36 boetes opgelegd terwijl dit aantal bij de AFM in dezelfde periode is uitgekomen op 183.

In de afgelopen tien jaar hebben beide toezichthouders de volgende bedragen aan boetes en verbeurd verklaarde dwangsommen als baten in hun jaarrekening verantwoord:

Geïnde boetes en dwangsommen (bedragen x € 1.000)

Jaar                                       DNB                          AFM

2004                                      380                             701

2005                                      530                             990

2006                                      160                           1.503

2007                                      530                              221

2008                                  4.260                             676

2009                                  1.930                             643

2010                                      310                             671

2011                                      120                             439

2012                                      90                           1.280

2013                                    190                           1.371

Reageer op dit artikel