nieuws

SNS Reaal: verzekeringen lijden fors verlies

Archief

SNS Reaal: verzekeringen lijden fors verlies

De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 125 miljoen euro. Dat maakte de staatsbank vandaag bekend. Met name de verzekeringen doen het slecht.

Een jaar eerder ging nog een verlies van bijna 1,6 miljard euro in de boeken. Dat werd vooral veroorzaakt door forse afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance in verband met de nationalisatie van het concern.

Moeilijke marktomstandigheden
Ook nu werden de resultaten gedrukt door incidentele posten, vooral bij de verzekeringsactiviteiten. Daar liep het nettoverlies op van 53 naar 225 miljoen euro. Met name bij het onderdeel Zwitserleven werd een fors verlies geleden, van 272 miljoen euro. Dat werd mede veroorzaakt door lagere beleggingsopbrengsten en moeilijke marktomstandigheden.

Zwarte cijfers
SNS Retailbank schreef wel zwarte cijfers. De winst van het bankonderdeel daalde wel, van 218 miljoen naar 114 miljoen euro. Dat komt mede door een eenmalige last van 51 miljoen euro voor de zogeheten resolutieheffing aan Nederlandse banken, in verband met de nationalisatie van SNS. Alle Nederlandse banken moeten hiervoor hun bijdrage leveren.

Bidbook
SNS Reaal laat ook weten op schema te liggen voor de voorgenomen splitsing van de bank- en verzekeringsactiviteiten (Vivat). Binnenkort ontvangen geïnteresseerde partijen een ‘bidbook’ met informatie voor de verkoop van Vivat. Naar verwachting kunnen zij in de loop van het vierde kwartaal een bod uitbrengen.

Het concern meldt geen concrete verwachtingen voor heel 2014. Bij de verzekeringstak houdt SNS rekening met aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. Voor het bankonderdeel is het beeld beter. Mede door projectkosten in verband met de naleving van regelgeving en een nieuwe resolutieheffing van circa 25 miljoen euro zullen de resultaten in het tweede halfjaar naar verwachting wel lager uitvallen dan in de eerste 6 maanden.

Van Olphen
Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen zegt bij de cijfers:  “In het eerste halfjaar van 2014 hebben we hard gewerkt aan verdere voorbereidingen voor de gescheiden toekomst van de bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal. In dit kader werden de eerste fasen van de overdracht van staffuncties op holdingniveau volgens schema afgerond en nieuwe statutaire directies zijn inmiddels benoemd en geïnstalleerd. De Bank en de Verzekeraar opereren steeds meer als zelfstandige bedrijven, alleen nog wel onder de paraplu van SNS Reaal, dat een transitie ondergaat van een operationele tot een financiële holding.

“We verwachten de laatste stappen van dit proces in de loop van 2015 te nemen. Verder zijn er belangrijke stappen genomen in de voorbereiding van de verkoop van de verzekeringsactiviteiten. SNS Retail Bank rapporteerde solide halfjaarresultaten, zowel in financieel als commercieel opzicht. De solvabiliteit van SNS Bank N.V. voor wat betreft de Tier 1 kernkapitaalratio en de leverageratio bleef hoog. De verzekeringsactiviteiten kenden een moeilijk eerste halfjaar, voornamelijk als gevolg van een uitdagende marktomgeving. De ontvlechting van SNS Reaal heeft geleid tot hogere kostenallocaties aan de verzekeringsactiviteiten, wat resulteert in een iets lagere winstverwachting, waardoor de LAT en solvabiliteit onder druk komen te staan. Over het geheel genomen rapporteerde SNS Reaal een nettoverlies van Euro 125 miljoen over het eerste halfjaar van 2014. In het tweede halfjaar van 2014 gaan we verder met de ontvlechting van SNS Reaal, terwijl we onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen.”

Reageer op dit artikel