nieuws

AFM geeft uitleg op uitzonderingen provisieverbod

Archief

De AFM geeft op zijn site uitleg over de uitzondering op het provisieverbod. Wanneer geldt deze wel en wanneer niet?

AFM geeft uitleg op uitzonderingen provisieverbod

De uitzondering geldt voor consumenten die bij de aflossing van hun hypotheek in betalingsproblemen zijn gekomen en dus advies nodig hebben. In AFM-taal: “Vanaf 1 januari 2015 hoeven consumenten geen aparte rekening te betalen voor advies over een oplossing voor voorzienbare betalingsachterstanden bij hypotheken. Dit wordt geregeld in een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners, die het ministerie van Financiën een aantal maanden geleden heeft geconsulteerd.”

Na flink wat discussie heeft het ministerie duidelijk gemaakt op welke wijze de uitzondering is aangepast naar aanleiding van de consultatieronde. Nu legt de AFM op zijn beurt uit wat dit betekent.

Wanneer mag het wel
De AFM: “De uitzondering geldt voor alle financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars en adviseurs. Banken en verzekeraars kunnen zelfstandig adviseurs inschakelen en betalen om noodzakelijke hulp bij voorzienbare betalingsachterstanden bij hypotheken te bieden.”

De uitzondering geldt uitsluitend “bij daadwerkelijke of voorzienbare betalingsachterstanden bij hypotheken”. Van voorzienbare betalingsachterstanden is volgens de AFM sprake als:

• een consument geconfronteerd wordt met een langdurige en relatief grote daling van inkomsten;
• die niet door de consument (c.q. het huishouden) kan worden opgevangen; en
• die binnen afzienbare termijn tot betalingsachterstanden kan leiden.

Van een langdurige en relatief grote daling van inkomsten is bijvoorbeeld sprake in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, relatiebreuk of het overlijden van de partner.

Wanneer mag het niet
De uitzondering geldt niet als financiële dienstverleners algemene, actieve nazorg plegen zonder dat sprake is van voorzienbare betalingsachterstanden.

De AFM zegt het belangrijk te vinden dat consumenten met financiële producten die een grote impact kunnen hebben op hun financiële situatie periodiek met een adviseur om tafel zitten om inzicht te behouden in hun (toekomstige) financiële situatie zodat zij tijdig kunnen anticiperen op mogelijke problemen.

De AFM: “Over het algemeen kunnen consumenten inzicht in hun financiële situatie verkrijgen door middel van beheergesprekken bij aanbieders en updategesprekken bij bemiddelaars, los of bijvoorbeeld vanuit een serviceabonnement. Als klanten geadviseerd willen worden over het afdekken van financiële risico’s die zij in de toekomst lopen dan moeten zij hier, sinds het provisieverbod, voor betalen. Dit blijft zo.”

Over de betaling
Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de uitzondering bij provisieverbod, dan mag de adviseur of bemiddelaar van de AFM een vergoeding ontvangen van de aanbieder voor de werkzaamheden die gericht zijn op het oplossen van (voorzienbare) betalingsachterstanden bij hypotheken. Aan deze vergoedingen zijn drie voorwaarden verbonden:

1. De vergoeding moet passen bij de aard en omvang van de dienstverlening;
2. De adviseur is verplicht de consument op een begrijpelijke wijze te informeren over het feit dat hij een vergoeding ontvangt van de aanbieder;
3. De adviseur is verplicht de consument te informeren over de hoogte van deze vergoeding, tenzij het bedrag van de provisie op dat moment niet bekend is.

Reageer op dit artikel