nieuws

AFM buigt zich over de ontvlechting aanbieders en adviseurs

Archief

Zoals we allemaal weten is het provisieverbod voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders sinds 1 januari 2013 van kracht. De AFM laat nu weten dat er dit jaar een onderzoek gestart is om een beter beeld te krijgen in hoeverre aanbieders en zelfstandige adviseurs daadwerkelijk los van elkaar zijn komen te staan.

AFM buigt zich over de ontvlechting aanbieders en adviseurs

De AFM geeft als verklaring voor het onderzoek dat een van de doelen van het provisieverbod is dat de zelfstandige adviseur los komt te staan van de aanbieder. De toezichthouder meldt: “Dankzij deze ontvlechting is de adviseur vrij om zich volledig op het belang van de klant te richten. Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld.”

Toegevoegde waarde
Deze stelselwijziging vraagt naar de mening van de AFM om nieuwe bedieningsconcepten en verdienmodellen. “Hierbij moet de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de consument buiten kijf staan. Zelfstandige adviseurs en directe aanbieders hebben een grote inspanning geleverd om hun bedrijfsvoering aan te passen en om de veranderende relatie met de klant vorm te geven.”

De AFM kijkt
Nu wil de AFM weten of dat ook allemaal gelukt is. In het onderzoek naar de ontvlechting kijkt de AFM naar de relatie tussen aanbieders en zelfstandige adviseurs op het gebied van:

•Afspraken en gemeenschappelijke activiteiten;

•Betalingen en geldstromen;

•Productieverdeling en

•(Interne) borging dat activiteiten en afspraken passen binnen het provisieverbod.

Informatieverzoek
De AFM heeft daarom onlangs een informatieverzoek verzonden naar ruim zestig aselect gekozen (middel-) grote adviseurs. Daarnaast is het verzoek verstuurd naar enkele serviceproviders, uitvaartverzekeraars en grote aanbieders. Het verzoek richt zich op hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, woonlastenverzekeringen, tweedepijlerpensioenproducten en uitvaartverzekeringen.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen die met de markt worden gedeeld, laat de AFM weten.

Reageer op dit artikel