nieuws

Achmea in het rood

Archief

Achmea in het rood

Achmea heeft door afschrijvingen en reorganisatiekosten over het eerste halfjaar een nettoverlies geleden van 58 miljoen euro tegen een nettowinst van 123 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Achmea maakte dit donderdag bekend.

Deze bijzondere posten niet meegerekend en exclusief belastingen kwam het operationele resultaat uit op 142 miljoen euro. Dat is 69% meer dan een jaar geleden. Volgens Achmea is dat vooral te danken aan een verbetering van de winstgevendheid van vrijwel alle verzekeringsactiviteiten en aan een verdere daling van de bedrijfskosten.

Afname aantal medewerkers
Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur zegt in een toelichting: “Het afgelopen halfjaar hebben wij op een groot aantal terreinen voortgang geboekt met het eind vorig jaar gestarte Achmea-brede veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen. Diverse initiatieven om klanten met name online nog beter van dienst te zijn, zijn gerealiseerd of in gang gezet. We hebben onze directe en intermediaire distributieorganisaties samengevoegd, zodat we met een minder complexe organisatie klanten nog beter kunnen bedienen. De kosten daalden met 3%, een wezenlijk onderdeel van ons veranderprogramma. De onvermijdelijke afname van het aantal medewerkers in dienst bij Achmea verloopt volgens schema, waarbij vanzelfsprekend zeer zorgvuldig wordt gekeken naar de belangen van de betrokken collega’s.”

Nettoverlies
Van Duin vervolgt: “Het operationele resultaat over de eerste zes maanden is toegenomen tot €142 miljoen door een verbetering van de winstgevendheid bij vrijwel alle verzekeringsactiviteiten. Het nettoresultaat werd onder meer beïnvloed door €143 miljoen aan afboekingen van de goodwill op pensioendienstverlener Syntrus Achmea en het Russische Oranta. Ook boekten wij voor €45 miljoen aan lasten in verband met onze bedrijfsbrede reorganisatie. Deze posten leidden tot het nettoverlies van €58 miljoen.”

Betrouwbaar
“Ondanks het nettoverlies is onze financiële positie zeer gezond gebleven. De solvabiliteit is verbeterd tot 217%. De bevestiging van het A+ kredietwaardigheidsoordeel voor onze verzekeringsentiteiten door Standard & Poor’s toont aan dat we een betrouwbare financiële partner zijn en blijven voor klanten en andere belanghebbenden.”

Kosten omlaag
“Al hebben we met Versnellen & Vernieuwen de eerste goede resultaten bereikt, blijft het belang van ons veranderprogramma de komende jaren onverminderd groot. Achmea gaat een meer klantgedreven, slagvaardiger en beter concurrerende organisatie worden. We zetten daarom ook in de komende periode alle zeilen bij om onze ambities waar te maken. De kosten moeten verder omlaag en we blijven hard werken aan een verbetering van onze online dienstverlening. We zetten deze stappen om te kunnen blijven investeren in nieuwe digitale oplossingen voor onze klanten, de klanttevredenheid hoog te houden en ook op de lange termijn financieel gezond te blijven.”

AFM cijfer
Achmea maakt ook nog melding van de cijfers die het in juni kreeg van de AFM in het kader van Klantbelang Centraal. Achmea presteerde met een totaalbeoordeling van 3,3 op een schaal van 5 weliswaar beter dan in 2012 (3,0), maar bleef  achter op het gemiddelde cijfer van de sector voor 2013 (3,5). De score per onderdeel liet grote verschillen zien. Een goede beoordeling kreeg Achmea op Spaarbeleid en Klachtenmanagement. Voor Pensioenen en Klantcontact kreeg het minder goede cijfers. Al laat de verzekeraar niet weten wat de precieze score was. Van Duin zegt zuinigjes: “De scores van de AFM geven ons goede handvatten voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering.”

Reageer op dit artikel