nieuws

Roland Nederland: ‘Rechtsbijstandverzekeraar SRK verstuurt schofterige brief’

Archief

Begin dit jaar werd duidelijk dat iedere rechtsbijstandverzekerde in Nederland bij een procedure recht heeft op een advocaat naar keuze. Dat besluit houdt de gemoederen erg bezig. Nu stuurt de zakelijke rechtsbijstandverzekeraar Roland Nederland een persbericht rond waarin het concurrent SRK publiekelijk de oren wast.

Roland Nederland: ‘Rechtsbijstandverzekeraar SRK verstuurt schofterige brief’

Roland Nederland schrijft: “Veel rechtsbijstandverzekeraars houden zich momenteel vooral bezig met methodes waarop de toenemende externe advocaatkosten kunnen worden beperkt. Denk aan het ageren tegen de beschermde marktpositie van advocaten en het fors verlagen van de maximale vergoedingen. Door eigen juristen werkzaamheden te laten toeeigenen en tijdrovende procedures in te stellen wordt het verzekerden juist erg moeilijk gemaakt om nog een eigen advocaat in te schakelen.”

Tenenkrommend
Roland komt – ongebruikelijk – met een brief van concurrent SRK. ”Deze week kwam een anonieme bron met een tenenkrommende brief van SRK op de proppen. Wij citeren: “U heeft een beroep gedaan op uw polis omdat u een geschil heeft met partij X. U wilt graag een advocaat van advocatenpraktijk X inschakelen. Thans verzoekt u SRK de kosten te vergoeden. Dit verzoek kan ik niet honoreren. SRK behandelt zaken zelf. Dat is de kern van de verzekeringsovereenkomst. SRK heeft hiervoor gespecialiseerde juristen en advocaten in dienst. Zij doen het werk. En niemand anders.”

Schepje bovenop
Roland Nederland citeert verder uit de brief van SRK: “Op een later tijdstip gebruik maken van de verzekeringsovereenkomst – bijvoorbeeld om aanspraak te maken op het vergoeden van kosten – kan dus niet. Ook niet als u moet gaan procederen in deze kwestie.”

Roland vervolgt: “Vervolgens doet SRK er met de toegevoegde polisvoorwaarden nog een schepje bovenop: ‘Als u uw kwestie niet door SRK, maar door een ander laat behandelen, verspeelt u uw rechten op dekking. Dat is nu het geval én in de toekomst voor zaken die met deze zaak samenhangen’.”

In dezelfde brief wordt de belofte gedaan dat als SRK de kwestie behandelt, de verzekerde zal zien dat hij een vertrouwensband met de verzekeraar opbouwt. Roland schrijft: “Erg geloofwaardig na de strekking en toon van de rest van de brief is dit natuurlijk niet”.

Snapt er niets van
Roland maakt natuurlijk van de gelegenheid gebruik om zijn eigen aanpak te promoten: “De in ons land relatief nieuwe zakelijke rechtsbijstandverzekeraar Roland Nederland, die haar verzekerden altijd al volledig vrije advocaatkeuze heeft geboden, snapt er helemaal niets van”

Claudia van de Kuil van Roland Nederland zegt: “Voor ondernemers zorgt een juridisch geschil al voor genoeg kopzorgen. Getouwtrek, stress en onzekerheid over de juridische bijstand kunnen ze daar echt niet bij gebruiken. Dat ontneemt de focus op de zaak en is dus verre van klantvriendelijk. De gigantische werkdruk waarmee juristen van rechtsbijstandverzekeraars vaak te kampen hebben, komt de juridische resultaten – zeker bij ondernemingszaken – overigens ook niet ten goede. Kansrijke zaken worden hierdoor onnodig verloren of onvoldoende afgehandeld.”

Reactie SRK:
Woordvoerder Paul Rotteveel van SRK laat desgevraagd in een reactie weten:

1. De citaten uit de brief zijn uit hun context gehaald. Je ziet niet het hele verhaal in het bericht van Roland Nederland.

2.Het is vooral een reclamestunt van Roland Nederland voor hun eigen restitutie product.

3.Als je als verzekerde bij SRK in een juridische procedure komt, dan heb je ook bij ons recht om een eigen advocaat te kiezen. Dan betalen wij ook die kosten, maar tot aan dat punt behandelen onze eigen juristen de zaak. Zo is het ook afgesproken met de klanten.

4. Als we onze klanten uitleggen dat ze een natura product hebben en dat het niet zo kan zijn dat ze bij een eerste melding van een geschil daar een restitutie product van willen maken, dan begrijpen ze dat ook.

 

Reageer op dit artikel