nieuws

NVGA-werkgroep komt met rapport over automatisering beloningsmodellen

Archief

Dit voorjaar heeft op initiatief van de NVGA een werkgroep de kaders geschetst waarmee diverse volmachtbeloningsmodellen geautomatiseerd kunnen worden. Het rapport kan volgens de betrokkenen op een groot draagvlak rekenen onder marktpartijen en biedt systeemhuizen voldoende aanknopingspunten om het traject van ontwikkeling in te gaan, maar invoering is pas in de tweede helft van 2015 te verwachten.

NVGA-werkgroep komt met rapport over automatisering beloningsmodellen

Sinds 2013 zijn in de markt meerdere beloningsmodellen voor volmachten geïntroduceerd naar aanleiding van de wettelijke norm passende volmachtbeloning. Deze modellen kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan variabelen die bepalen hoe hoog de beloning van de gevolmachtigde wordt.

Omdat de geautomatiseerde systemen op dit moment zonder uitzondering gebaseerd zijn op een waarde-gerelateerde beloningsvorm levert dat, volgens de NVGA, in toenemende mate verwerkingsproblemen op.

De systeemhuizen verlangen op hun beurt duidelijkheid over de aanpassingen die door marktpartijen gewenst zijn. De NVGA heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen om helderheid te brengen over wat software-ontwikkelaars moeten doen en vertraging van de invoering van passende volmachtbeloning te voorkomen.

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de NVGA, systeemhuizen, verzekeraars en VolmachtBeheer.

De uitgangspunten van het rapport zijn:

– Eenvoud van automatiseren is leidend in de gemaakte keuzes.

– De afspraak tussen verzekeraars en gevolmachtigden over de volmachtbeloning is variabel in de tijd en kan periodiek worden aangepast. Dit geldt voor zowel nominaal als waarde gerelateerd.

– Aanpassingen worden per hoofdpremievervaldatum geëffectueerd.

– De beloning wordt bepaald en geregistreerd op dekkingsniveau. Beloning op dekkingsniveau is onafhankelijk van de dekkingscombinatie binnen de betreffende polis en is afhankelijk van het type relatie.

– Controle op de beloning vindt plaats door de accountant bij de vaststelling van de financiële afrekening.

– Er worden geen aanvullende voorzieningen opgenomen in de huidige NVGA protocollen en de beschikbare management informatie voor de gevolmachtigde.

– Binnen een poolverdeling dienen de twee verschillende beloningsvormen (nominaal en waarde gerelateerd) naast elkaar mogelijk te zijn.

– Pakketkorting of andere (commerciële) kortingen worden niet doorberekend in een nominale beloning.

– Bij collectiviteiten dient de mogelijkheid te bestaan om per collectiviteit per dekking een percentageafwijking van de ingeregelde beloning in te richten.

De NVGA stelt dat het nog de nodige tijd zal vergen voordat systeemhuizen de gekozen oplossingen in de software geïmplementeerd hebben en gevolmachtigden er mee kunnen werken.

De NVGA: “De aanpassingen in beloningssystemen grijpen zeer diep in het hart van de software. Het traject van functioneel en technisch ontwerpen, bouwen, testen en een pilotfase zal een doorlooptijd van ongeveer een jaar beslaan. Uit gesprekken met de diverse systeemhuizen is gebleken dat een uitlevering van aangepaste software naar verwachting niet voor de tweede helft van 2015 te realiseren is. Vervolgens zullen gevolmachtigden deze software moeten testen en implementeren.”

Voor volmachtbedrijven die niet werken met software van ANVA, CCS of UNIT4 is het rapport met een aantal rekenvoorbeelden beschikbaar bij het secretariaat van de NVGA.

Reageer op dit artikel