nieuws

Kleine groep adviseurs behoudt de oude provisieregeling van Reaal

Archief

In april dit jaar deed de rechter uitspraak in een zaak die was aangespannen door Adfiz. Reaal wilde niet langer de provisie betalen op bankspaarproducten. De uitspraak kwam er op neer dat Reaal niet eenzijdig de SWO mocht wijzigen. Een klein aantal onafhankelijke adviseurs weigerde vervolgens ook het compensatievoorstel van de verzekeraar en moesten wachten op een nieuw voorstel. Afgelopen week kwam dat.

Kleine groep adviseurs behoudt de oude provisieregeling van Reaal

Eind 2012 informeerde Reaal zijn adviseurs dat er een eind kwam aan de provisie rond bankspaarproducten. Per 1 januari 2013 zouden de betalingen stoppen. De adviseurs tekenden protest aan tegen het eenzijdig veranderen van de SWO en Adfiz sleepte Reaal voor de rechter. Alle adviseurs kregen wel een afkoopregeling aangeboden. De rechtszaak in april 2014 was een succes voor Adfiz. Maar wat gebeurde er echt?

Het blijkt dat 96% van de betrokken adviseurs toen al de voorgestelde afkoopregeling hadden geaccepteerd, zo laat Reaal desgevraagd weten. Een zeer kleine groep deed dat niet. En moest even wachten op een antwoord van Reaal wat er nu ging gebeuren.

Eenzijdig
Afgelopen week kregen de dwarsliggende adviseurs alsnog bericht van Reaal. Daarin wordt gememoreerd dat de rechter uitspraak heeft gedaan en dat de provisieregeling niet eenzijdig opgezegd mocht worden.

Realistisch
Reaal schrijft: “We betreuren de uitspraak van de rechter, maar we zijn ook realistisch. Hoewel het een uitspraak van de voorzieningenrechter betreft, willen we deze discussie met onze relaties niet voortzetten in de rechtszaal.”

Voortzetten
Reaal laat weten dat zijn accountmanager binnenkort contact opneemt en nogmaals het afkoopvoorstel zal voorleggen. Als de adviseur niet op het voorstel in wil gaan, dan kan dat, zegt Reaal. “Dan kunt u kiezen voor het voortzetten van de provisieregeling zoals die gold voor 1 januari 2013”.

Daarmee houdt dus een relatief kleine groep de oude regeling.

Reageer op dit artikel