nieuws

D&O: AOV blijft adviesproduct

Archief

Voor jonge ondernemers is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) belangrijker dan de opbouw van een pensioenregeling. Daarnaast blijft de AOV zowel een advies- als een breng-product. Dit zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van Bureau D&O over de ontwikkelingen op het gebied van AOV.

D&O: AOV blijft adviesproduct

In mei 2014 heeft D & O onder financieel adviseurs een kort onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Dit onderzoek vond plaats voor een actualiteitenbijeenkomst over AOV die D&O voor financieel adviseurs organiseerde.

Conjuncturele ontwikkeling
Bij 56% van de kantoren die aan het onderzoek hebben deelgenomen is het aantal gesloten AOV verzekeringen in de eerste 5 maanden van 2014 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, gelijk gebleven. Bij 21% is sprake van een stijging en bij 23% van een daling in het aantal gesloten AOV verzekeringen.

Oorzaak daling
Ondernemers die een daling in het aantal afgesloten AOV’s rapporteren, noemen hiervoor als belangrijkste oorzaken de economische situatie en de weerstand van ondernemers om direct te betalen voor de kosten van advies.

Verdeelde visie over acceptatievoorwaarden
Financieel adviseurs zijn verdeeld over de vraag of aanbieders hun acceptatievoorwaarden voor AOV hebben gewijzigd ten opzichte van begin 2013. De helft van de adviseurs is van oordeel dat deze voorwaarden gelijk zijn gebleven. 41% vindt daarentegen dat er sprake is van aangescherpte voorwaarden.

Dienstverlening op Maat
76% van de adviseurs heeft inmiddels kennis genomen van de informatie die de AFM in de afgelopen periode heeft verstrekt over Dienstverlening op Maat. 41% van de adviseurs geeft aan in de praktijk bij AOV bij sommige klanten gebruik te maken van de mogelijkheden van Dienstverlening op Maat om te komen tot een passend advies over AOV.

Advies- en brengproduct
94% van de adviseurs denkt dat de AOV nog geruime tijd een echt adviesproduct blijft. 56% is van mening dat AOV in belangrijke mate een brengproduct blijft waarbij de adviseur zelf het initiatief moet nemen om de ondernemer te wijzen op het belang van deze verzekering.

Belangrijker dan pensioen
Bij jonge ondernemers die door beperkte financiële middelen een keuze moeten maken tussen een AOV of investeren in de opbouw van een oudedagsvoorziening, geeft 81% aan te adviseren om prioriteit te geven aan het afsluiten van een goede AOV.

Twijfel over ontwikkeling adviestijd
Bij de adviseurs bestaat geen uniform beeld over de ontwikkeling van de adviestijd die nodig is om op passende wijze een AOV te adviseren. Deze adviestijd kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld het toepassen van Dienstverlening op Maat en de verdere ontwikkeling van adviessoftware. 31% verwacht dat de gemiddelde doorlooptijd voor een adviestraject bij AOV in de komende jaren zal dalen. 44% heeft hierover geen helder beeld, 25% verwacht in de komende jaren geen daling van de gemiddelde tijd die nodig is om op passende wijze een AOV te adviseren.

De volledige rapportage is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel