nieuws

‘Liever een advocaat dan jurist van verzekeraar’

Archief

Het blijft een heikel punt: is de juridische medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar net zo goed als een advocaat? In am en het FD heeft DAS steeds herhaald dat een vrije advocatenkeuze te duur is en dus de kosten omhoog gaan voor de verzekerde. In het FD beklaagt een Amsterdamse advocaat zich over de gedachtes van DAS.

‘Liever een advocaat dan jurist van verzekeraar’

De advocaat Marius Hupkes schrijft in zijn ingezonden stuk: “DAS beschouwt de hulpvraag van zijn verzekerden als een schadelast en heeft er belang bij deze last zo laag mogelijk te houden, hetgeen eigen is aan het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf.”

En: “Zo wordt meteen duidelijk waarom de verzekerden steeds vaker de voorkeur geven aan een advocaat.”

Betere kwaliteit
Volgens Hupkes krijgt een advocaat van zijn baas niet de instructie de zaak af te handelen binnen de tijd die zijn manager hem gunt. Een advocaat levert volgens hem een betere kwaliteit dan de gemiddelde rechtsbijstandsjurist die een groot aantal zaken in korte tijd moet afwikkelen.

Resultaat
Hupkes: “Welke verzekerde heeft persoonlijk zijn rechtsbijstandsjurist gesproken? Welke rechtsbijstandsjurist bereidt een cliënt voor op de gang van zaken bij een terechtzitting? Dat kost inderdaad tijd en dus geld, maar vertaalt zich ook in resultaat. Verder snijdt het argument dat DAS onder toezicht staat bij DNB en AFM geen hout, omdat deze toezichthouders zich richten op de soliditeit van DAS als verzekeraar en niet op de kwaliteit van individuele dossiers”.

Gelijk speelveld
Als DAS een gelijk speelveld wil, betoogt de advocaat, is het dan niet een goed idee als het tuchtrecht voor advocaten ook voor de juristen van rechtsbijstandsverzekeraars gaat gelden?

“Teleurgestelde cliënten van de verzekeraars kunnen dan tenminste ergens terecht als hun rechtsbijstandsjurist zich onvoldoende heeft ingezet of fouten heeft gemaakt.”

Overigens werd onlangs door de Consumentenbond de rechtsbijstandsverzekering van DAS nog tot beste beoordeeld.

Reageer op dit artikel