nieuws

InShared betaalt weer klein deel van premie terug

Archief

InShared betaalt weer klein deel van premie terug

InShared keert voor het eerst sinds twee jaar weer een deel van haar premie-inkomsten uit aan klanten die geen schadeclaims indienden. Het gaat om 2% van de premie-inkomsten over 2013, die voor schade-uitkering is gereserveerd.

Het is de derde keer in haar vijfjarig bestaan dat InShared een deel van de premie teruggeeft. Klanten ontvangen gemiddeld enkele euro’s tot enkele tientjes per persoon terug, meldt de verzekeraar.

Bij InShared wordt 20% van de totale premiesom gereserveerd voor bedrijfsvoering en winst, en 80% voor het uitkeren van schadeclaims. In 2010 betaalde InShared in totaal 6% terug aan de verzekerden, in 2009 8%.

Niet makkelijk
Felix Tenniglo, directeur van InShared, zegt: “Als je twee jaar lang niet hebt kunnen uitkeren, is het niet altijd even makkelijk uit te leggen dat we als verzekeraar uniek zijn”.

Dat InShared nu 2% teruggeeft is, volgens Tenniglo, een combinatie van een lagere schadelast, onder meer door het niet of minder indienen van schadeclaims en preventieve maatregelen van klanten.

Forse groei
In 2013 noteerde InShared, volgens eigen zeggen, een forse groei van 36% meer verzekerden. Het aantal schademeldingen steeg naar 21.162 claims in totaal. In de top 3 van schadegevallen staan aanrijdingen waar meerdere partijen bij betrokken zijn, inboedelschades en botsingen gemaakt tijdens het parkeren.

Onderzoek
“Toen we vijf jaar geleden startten met InShared hadden we een missie om een nieuw type verzekeraar in de markt te zetten, overtuigd als we waren dat klanten transparantie wilden wat er nu wel en niet met hun premie gedaan wordt”, zegt Tenniglo. “Om te toetsen of verzekerden deze principes nog steeds waardeerden, hebben we een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Hierin hebben we gevraagd hoe verzekerden aankijken tegen winst die verzekeraars maken en hun organisatiekosten, en hoe hun no-claimhistorie en preventie maatregelen door verzekeraars beloond zouden moeten worden. Nog sterker dan vijf jaar geleden zeggen consumenten geld terug te willen zien van hun verzekeraar als schades meevallen en zij daar een bijdrage aan geleverd hebben.”

Reageer op dit artikel